:

Hur kan jag hämta min fru till Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan jag hämta min fru till Sverige?
 2. Vad krävs för att hämta någon till Sverige?
 3. Hur kan man hämta sin sambo till Sverige?
 4. Kan du förlänga ditt uppehållstillstånd?
 5. Hur länge gäller ett uppehållstillstånd för besök i Sverige?
 6. Vad innehåller uppehållstillståndskortet?
 7. Vad är uppehållstillstånd för att söka asyl i Sverige?

Hur kan jag hämta min fru till Sverige?

Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande. 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b § utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard.

Vad krävs för att hämta någon till Sverige?

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon i Sverige. Familjemedlemmen i Sverige måste, i de flesta fallen, vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.

Hur kan man hämta sin sambo till Sverige?

Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått registrerat partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige. Med sambo menas ett par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap. Att ni har bott tillsammans under till exempel ett turistbesök räcker inte.

Kan du förlänga ditt uppehållstillstånd?

 • När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla kan du ansöka om förlängning. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. I vissa fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige. Läs mer om att förlänga ditt uppehållstillstånd för dig som har sökt asyl.

Hur länge gäller ett uppehållstillstånd för besök i Sverige?

 • Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader. En person som vill besöka Sverige kortare tid än tre månader behöver inget uppehållstillstånd, men kan behöva ett visum. Ett visum är ett tillstånd för att tillfälligt resa in och vara i ett land under högst 90 dagar.

Vad innehåller uppehållstillståndskortet?

 • Uppgifter som kortet inne­håller. Uppehållstillståndskortet innehåller bland annat uppgifter om vilken typ av tillstånd du har fått och hur länge ditt kort gäller. Dina individuppgifter finns också med på kortet.

Vad är uppehållstillstånd för att söka asyl i Sverige?

 • Uppe­hålls­till­stånd för att söka skydd (asyl) En person som är förföljd eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i sitt hemland kan söka asyl i Sverige. Den som söker asyl lämnar sin ansökan till gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.