:

Vad menas med förlängt räkenskapsår?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med förlängt räkenskapsår?
  2. Vad ska man ha för räkenskapsår?
  3. Hur långt får ett förlängt räkenskapsår vara?
  4. Vad menas med ett kalenderår?
  5. Vilka olika räkenskapsår finns att använda sig av?
  6. Hur kort räkenskapsår kan man ha?
  7. När slutar ditt räkenskapsår?

Vad menas med förlängt räkenskapsår?

Vid förlängda räkenskapsår börjar räkenskapsåret den dag då Bolagsverket registrerar bolaget men kan sträcka sig upp till maximalt 18 månader. Detta betyder att om du bildar ett bolag den och bolagets räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderår så finns det två alternativ.

Vad ska man ha för räkenskapsår?

Ett räkenskapsår kan inledas vilken månad som helst under året. Det räknas från första dagen i valfri månad och avslutas 12 månader senare. Välj inte kalenderår av ren slentrian utan rådgör gärna med en specialist innan du bestämmer dig. Och kom ihåg att alla företag inom en koncern måste ha samma räkenskapsår.

Hur långt får ett förlängt räkenskapsår vara?

När bokföringsskyldigheten för företaget inträder påbörjas räkenskapsåret. För samtliga bokföringsskyldiga enligt BFL gäller att när bokföringsskyldigheten inträder får räkenskapsåret vara antingen kortare eller längre än tolv månader. Räkenskapsåret får dock vara längst 18 månader (3 kap. 3 § BFL).

Vad menas med ett kalenderår?

Kalenderår, borgerligt år, är den period som löper från och med 1 januari till och med 31 december. Benämningen borgerligt år används för att skilja den från kyrkoåret som i stort sett löper från december till november.

Vilka olika räkenskapsår finns att använda sig av?

Enskilda näringsidkare, handelsbolag med fysiska delägare och samfällighetsförvaltande juridiska personer ska ha kalenderåret som räkenskapsår. Andra bolagsformer får tillämpa brutet räkenskapsår. Företag med flera verksamheter eller flera företag i en koncern måste ha samma räkenskapsår.

Hur kort räkenskapsår kan man ha?

Räkenskapsåret ska normalt omfatta 12 månader. När bokföringsskyldighet inträder får räkenskapsåret förlängas eller förkortas till att omfatta 0 - 18 månader.

När slutar ditt räkenskapsår?

Normalt är räkenskapsåret i en enskild firma ett kalenderår. Det år du startar firman kan räkenskapsåret dock vara hur kort som helst, bara det slutar den 31 december. Du kan vid starten av firman även förlänga räkenskapsåret till högst 18 månader. Även då måste det sluta den 31 december.