:

Hur gör man när man ansöker om pension?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man när man ansöker om pension?
 2. Hur ansöker man om äldreförsörjningsstöd?
 3. Hur gör jag för att ta ut pension?
 4. Vilka blanketter behövs vid pension?
 5. Hur mycket får du i garantipension?
 6. Varför får du ingen garantipension om du är gift?
 7. Hur ingår garantipension i den allmänna pensionen?
 8. Vad är en garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare?

Hur gör man när man ansöker om pension?

Gör en ansökan om allmän pension minst tre månader innan du vill ha den utbetald. Du gör din ansökan genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation direkt här på vår webbplats. Saknar du e-legitimation kan du kontakta kundservice eller besöka ett servicekontor för vidare hjälp.

Hur ansöker man om äldreförsörjningsstöd?

ansöker du om äldreförsörjningsstöd Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan.

Hur gör jag för att ta ut pension?

Du kan själv välja om du vill ta ut hela månadsbeloppet av din allmänna pension, delar av den, bara ta ut premiepensionen, eller pausa ditt uttag. Du kan ändra storleken på ditt uttag när du vill. Och du kan även fortsätta jobba och samtidigt ta ut pensionen om du vill det.

Vilka blanketter behövs vid pension?

Använd rätt blankett för din ansökan Visa fördjupning Använd ansökan för två sökande om du bor och lever tillsammans med någon, antingen som gift eller sambo. Ni båda behöver fylla i alla uppgifter, även om endast en av er har pension och kan ha rätt till bostadstillägg.

Hur mycket får du i garantipension?

 • Hur mycket du får i garantipension påverkas av ditt civilstånd, hur länge du har bott eller arbetat i Sverige och om du har andra skattepliktiga pensionsinkomster. Som mest kan garantipensionen bli 7 861 kronor i månaden för gifta och 8 799 kronor för ogifta. Beloppen är före eventuellt skatteavdrag.

Varför får du ingen garantipension om du är gift?

 • Du får ingen garantipension om du: Är ensamstående och får 12 530 kronor per månad eller mer i inkomstpension före skatt. Om du är gift och får 11 153 kronor per månad eller mer före skatt. Bra att känna till är att du kan ha lägre pension och ändå inte få någon garantipension.

Hur ingår garantipension i den allmänna pensionen?

 • Garantipension ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till garantipension från 65 år.

Vad är en garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare?

 • För 2020 gäller att du ska ha en pensionsgrundande inkomst motsvarande 66 800 kronor. Minimera. Garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare Visa fördjupning Garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare.