:

Hur mycket kostar ansökan om medborgarskap?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar ansökan om medborgarskap?
 2. Hur ansöker man om svenskt medborgarskap?
 3. Vad behöver man för att bli svensk medborgare?
 4. Hur ansöker man om dubbelt medborgarskap?
 5. Hur lång tid för att få svenskt medborgarskap?
 6. Kan man ha trippelt medborgarskap?
 7. Kan man avsäga sig medborgarskap?
 8. Hur kan du få svenskt medborgarskap?
 9. Hur kan jag ansöka om medborgarskap elektroniskt?
 10. Vad har medborgarskapet för ändamålet?

Hur mycket kostar ansökan om medborgarskap?

En ansökan om svenskt medborgarskap kostar 1 500 kronor. Du ska skicka med ett kvitto som visar att avgiften är betald.

Hur ansöker man om svenskt medborgarskap?

Anmälan eller ansökan om svenskt medborgarskap Till anmälan ska du bifoga ett personbevis. Du som är medborgare i land utanför Norden ska kontakta Migrationsverket för anmälan eller ansökan om att få bli svensk medborgare. Du hittar mer information om svenska medborgarskapsregler på Migrationsverkets webbplats.

Vad behöver man för att bli svensk medborgare?

Du som har bott i Sverige i fem år och har uppehållsrätt, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd kan ha möjlighet att ansöka om att bli svensk medborgare. Från och med likställs uppehållsrätt och uppehållskort med permanent uppehållstillstånd när du ansöker om svenskt medborgarskap.

Hur ansöker man om dubbelt medborgarskap?

Dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap Om du blir svensk medborgare kan du behålla ditt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det. En svensk medborgare som blir medborgare i ett annat land kan få behålla sitt svenska medborgarskap. Vissa länders lagstiftning tillåter inte dubbelt medborgarskap.

Hur lång tid för att få svenskt medborgarskap?

Det tar i genomsnitt tio månader innan den som sökt om medborgarskap får ett beslut. Men tiden kan bli ännu längre. Personer som ansöker idag kan få vänta över två år på ett beslut. Det säger Migrationsverket till Ekot.

Kan man ha trippelt medborgarskap?

Den fick Sverige en ny medborgarskapslag som innebär att dubbelt medborgarskap tillåts. I praktiken innebär det att det inte är något hinder att inneha tredubbla medborgarskap eller ännu fler medborgarskap.

Kan man avsäga sig medborgarskap?

Ansöka om befrielse Fyll i blanketten Ansökan om att bli befriad från svenskt medborgarskap, 312011. Bor du utanför Sverige lämnar du din ansökan till närmaste svenska ambassad eller konsulat. ... Du betalar ingen avgift när du ansöker om att bli befriad från svenskt medborgarskap.

Hur kan du få svenskt medborgarskap?

 • Anmälan eller ansökan om svenskt medborgarskap. Om du är medborgare i Danmark, Norge, Finland eller Island kan du, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få svenskt medborgarskap genom anmälan till Länsstyrelsen. Till anmälan ska du bifoga ett personbevis. Beställ personbeviset Ansökan om svenskt medborgarskap.

Hur kan jag ansöka om medborgarskap elektroniskt?

 • Om du inte kan ansöka om medborgarskap elektroniskt eller inte vet hur man gör det kan du även ansöka om medborgarskap med en pappersblankett. Skriv ut blanketten på Migrationsverkets webbplats och fyll i den färdigt. Lämna den ifyllda ansökningen och ansökningsbilagorna personligen till Migrationsverkets tjänsteställe.

Vad har medborgarskapet för ändamålet?

 • Medborgarskapet har även betydelse vid registrering av bosättnings- och familjerättsliga förhållanden, som exempelvis när du flyttar till Sverige från ett annat land, äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.