:

Kan anhöriga ta ut föräldrapenning?

Innehållsförteckning:

  1. Kan anhöriga ta ut föräldrapenning?
  2. Vad krävs för att få SGI?
  3. När ska jag ansöka om föräldrapenning?
  4. När Kan du ta ut föräldrapenning för ditt barn?
  5. När Kan du börja ta ut föräldrapenning?

Kan anhöriga ta ut föräldrapenning?

I förlängningen anser ministern att föräldraledigheten ska kunna breddas så att den även gäller exempelvis mor- och farföräldrar till ett barn. ... En förälder skulle då kunna överlåta föräldradagar till barnets mormor eller farfar.

Vad krävs för att få SGI?

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Den används för att räkna ut hur mycket du kan i ersättning när du har föräldrapenning eller sjukpenning. Storleken på din SGI räknas fram av Försäkringskassan och grundas på din inkomst från arbete. Därför behöver du ha jobbat för att ha rätt till SGI.

När ska jag ansöka om föräldrapenning?

  • 2. Ansök på Mina sidor. Logga in på Mina sidor för att planera dina dagar och ansöka om föräldrapenning. Ansök om, ändra och planera föräldrapenning (inloggning) 3. Utbetalning. Om din ansökan är komplett betalas pengarna ut inom 30 dagar. Annars kontaktar vi dig inom en vecka. Pengarna kommer den 25:e varje månad.

När Kan du ta ut föräldrapenning för ditt barn?

  • Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år. Om ditt barn är fött den första januari 2014 eller senare så kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar årskurs 5 i grundskolan.

När Kan du börja ta ut föräldrapenning?

  • Du som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar innan din beräknade förlossning. Båda föräldrarna kan också ta ut föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning innan barnet föds.