:

Vad kan man söka asyl?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man söka asyl?
  2. Vad innebär det att få asyl?
  3. Hur lång tid tar det att fatta ett beslut om asyl?
  4. Kan man söka asyl i flera länder?
  5. Vad innebär alternativ Skyddsstatusförklaring?
  6. Vem har rätt att söka asyl?
  7. Vad betyder MIV?

Vad kan man söka asyl?

Den som vill få skydd i Sverige ska lämna in sin ansökan om asyl hos gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Migrationsverket kan inte godkänna en ansökan om asyl som lämnas in vid en svensk ambassad.

Vad innebär det att få asyl?

Alternativt skyddsbehövande är en person som har sökt asyl i Sverige och fått status som alternativt skyddsbehövande. Då får man oftast uppehållstillstånd i 13 månader. Asyl betyder fristad. När en person ansöker om asyl söker han eller hon skydd i ett annat land än i sitt hemland.

Hur lång tid tar det att fatta ett beslut om asyl?

Det vanligaste är att ni har tre veckor på er. Du kan läsa på sista sidan i Migrationsverkets beslut hur lång tid ni har på er. Tiden räknas från den dag du fick beslutet, oftast vid mötet hos Migrationsverket. Om du inte lämnar in överklagandet i rätt tid så kan du inte överklaga längre.

Kan man söka asyl i flera länder?

Du kan inte välja vilket land som prövar din asylansökan (Dublinförordningen) Enligt Dublinförordningen ska en person som flyr till Europa söka skydd i det första säkra land som den kommer till.

Vad innebär alternativ Skyddsstatusförklaring?

Du som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får en alternativ skyddsstatusförklaring – en internationell statusförklaring som grundar sig på bestämmelserna i EU:s skyddsgrundsdirektiv.

Vem har rätt att söka asyl?

Du kan söka asyl i Sverige om du är förföljd eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i ditt hemland.

Vad betyder MIV?

Migrationsverkets uppdrag Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring.