:

Vem har rätt till företrädesrätt?

Innehållsförteckning:

  1. Vem har rätt till företrädesrätt?
  2. Vilka tjänster har man företrädesrätt till?
  3. Vem har företräde till fortsatt anställning?
  4. Vad menas med företrädesrätt?
  5. Vem har förtur till tjänst?
  6. Hur länge gäller förtur?
  7. Kan man avsäga sig rätten till återanställning?

Vem har rätt till företrädesrätt?

För att en arbetstagare ska ha företrädesrätt till återanställning krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den anställning som avses. Om det finns flera arbetstagare med företrädesrätt går arbetstagare med längre anställningstid hos arbetsgivaren före den som har kortast anställningstid.

Vilka tjänster har man företrädesrätt till?

Om du sägs upp på grund av arbetsbrist eller avslutar en visstidsanställning kan du få företrädesrätt till återanställning. Det gäller om du har varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren.

Vem har företräde till fortsatt anställning?

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.

Vad menas med företrädesrätt?

Du kan ha rätt till företräde vid återanställning, om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist, men du måste anmäla ditt anspråk på företrädesrätt. Företrädesrätt till återanställning innebär att arbetsgivaren måste erbjuda dig nytt arbete innan någon ny utifrån anställs i samma verksamhet.

Vem har förtur till tjänst?

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist efter att ha varit anställd sammanlagt minst 12 månader under en treårsperiod hos samma arbetsgivare kan du ha företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten gäller i nio månader efter din sista arbetsdag, enligt §25 LAS.

Hur länge gäller förtur?

Rätten gäller från och med att du gör ditt anspråk och till och med nio månader efter att din anställning har upphört och för de arbeten som du har tillräckliga kvalifikationer för.

Kan man avsäga sig rätten till återanställning?

I ett avtal om uppsägning är det dock inte ovanligt att man får uppsägningstiden arbetsbefriad och avräkningsfri. Det innebär att om du får ett nytt jobb under uppsägningstiden så får du dubbla löner för den tiden. Ofta får man avräkningsfriheten mot att man avsäger sig företrädesrätten till återanställning.