:

Får man ersättning om man skadar sig på jobbet?

Innehållsförteckning:

  1. Får man ersättning om man skadar sig på jobbet?
  2. Vad gäller om man skadar sig på jobbet?
  3. Vem anmäler en arbetsskada?
  4. Hur får man ersättning för skada?
  5. Vem anmäler arbetsskada till Försäkringskassan?

Får man ersättning om man skadar sig på jobbet?

Om en medarbetare får en arbetsskada kan hen ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. ... Ska jag betala sjuklön när medarbetaren har fått en arbetsskada? Ja. Om medarbetaren blir sjukskriven på grund av skadan, betalar du som arbetsgivare sjuklön som vanligt de 14 första dagarna.

Vad gäller om man skadar sig på jobbet?

Om en anställd skadar sig i arbetet eller blir sjuk på grund av jobbet ska arbetsgivaren informeras. Arbetsgivaren ska då göra en anmälan till Försäkringskassan och till skyddsombudet. ... För att få ersättning för arbetsskadan måste den anställde ansöka om det hos Försäkringskassan.

Vem anmäler en arbetsskada?

Du som arbetsgivare ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan och de allvarliga arbetsolyckorna och de allvarliga tillbuden till Arbetsmiljöverket. Du behöver också reda ut vad som har hänt, så att det inte händer igen.

Hur får man ersättning för skada?

Anmäl din skada så snart som möjligt till försäkringsbolaget. Anmäl också din skada till dina olycksfallsförsäkringar. Du kan ha rätt till ersättning för allt från merkostnader till invaliditetsersättning och inkomstförlust. På Svensk Försäkrings webbplats kan du se exempel på hur personskador hanteras.

Vem anmäler arbetsskada till Försäkringskassan?

Vem ska göra vad?

  • Anmäla sin skada till närmaste chef, föreståndare eller motsvarande som sedan ska anmäla skadan till Försäkringskassan.
  • Ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.
  • Skicka in läkarutlåtande för livränta eller ett medicinskt underlag om Försäkringskassan ber om det.