:

Hur anmäler man en Bilskada?

Innehållsförteckning:

  1. Hur anmäler man en Bilskada?
  2. Vem anmäler Bilskada?
  3. Hur långt efter kan man anmäla skada Folksam?
  4. Vad kan man anmäla till försäkringsbolaget?
  5. När ska senast en skadeanmälan göras?

Hur anmäler man en Bilskada?

Olika sätt att anmäla ett brott Om brottet är pågående, ring 112. Vid icke akuta ärenden ring telefonnummer 114 14. Från utlandet ringer du 00 14 00.

Vem anmäler Bilskada?

Ifall du blivit utsatt för ett brott ska du i första hand ringa polisen och göra en polisanmälan men efter det kan du med fördel ringa försäkringsbolaget och prata med dem. Ifall du exempelvis råkat ut för problem med din bil är det bättre att prata med till dem innan du pratar med en verkstad.

Hur långt efter kan man anmäla skada Folksam?

Anmäl skadan som orsakade ärret till oss så snart som möjligt. Om ärret finns kvar efter ett år hos barnet eller efter två år hos dig som vuxen kan du kontakta oss för att se om du har rätt till ersättning från försäkringen.

Vad kan man anmäla till försäkringsbolaget?

Du kan exempelvis klaga på försäkringsbolaget om du:

  • tycker att du fått vänta orimligt länge på en åtgärd från försäkringsbolaget.
  • upplever att du saknar information om ditt ärende.
  • inte får någon återkoppling i ditt ärende.
  • känner att du fått fel eller bristfällig information i säljsamtalet när du tecknade försäkringen.

När ska senast en skadeanmälan göras?

Det lönar sig att fylla i skadeanmälan utan dröjsmål efter att skadan inträffat. Skadeanmälan ska ändå göras inom ett år från det att skadan har inträffat. Om den utsatta tiden gått ut kan man inte längre ansöka om ersättning.