:

Hur anmäler man sig till tenta?

Innehållsförteckning:

  1. Hur anmäler man sig till tenta?
  2. Hur länge sparas tentor LiU?
  3. Vad gör man på en tenta?
  4. Hur får man reda på Tentaresultat?
  5. Hur många gånger kan man registrera sig på en kurs?
  6. Vad händer om man inte skriver en tenta?
  7. Hur många dagar rätta tenta Liu?
  8. När går tentor Liu?

Hur anmäler man sig till tenta?

anmäler du dig Du anmäler dig genom att logga in i schemasystemet Kronox. Anmälan öppnar 21 dagar före tentamenstillfället och stänger 7 dagar före tentamen. Detsamma gäller för omtentamen. Du får ett mejl när tentamensanmälan öppnar för den kurs du är registrerad på.

Hur länge sparas tentor LiU?

LIU Dessa uppgifter sparas i 12 månader. För information om hur länge uppgifter sparas vid användning av andra IT verktyg, kontakta systemansvarig på IT avdelningen).

Vad gör man på en tenta?

Du träffar en lärare och diskuterar ämnet som ska examineras. Diskussionen brukar ta några timmar. Läraren kan kräva svar på faktafrågor eller begära att du resonerar kring något. En muntlig tentamen kan ske enskilt eller i grupp.

Hur får man reda på Tentaresultat?

Tentamensresultat anslås med kod och delas i normalfallet ut vid eventuell tentamensgenomgång. Därefter kan tentamen hämtas på enhetens studentexpedition.

Hur många gånger kan man registrera sig på en kurs?

Det finns inga begränsningar, annat än om kursen läggs ned. Då har du rätt att tentera en gång per termin enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Vad händer om man inte skriver en tenta?

Även om du bara har missat, eller valt att blanka, en tenta kan det få vissa påföljder om den tentan omfattar många högskolepoäng. ... Ifall man blankar en tenta kan man inte få tillbaka en tenta som är underkänd för att man inte lyckats samla ihop de poäng som krävs för godkänt, vilket kan föredras av vissa.

Hur många dagar rätta tenta Liu?

✔️ Om du har rätt till särskilt stöd anges detta i samband med din anmälan till tentan.

När går tentor Liu?

OBS!

Utb. kodKursnamnDatum
Denna tentamen sker som en digital distanstentamen i Lisam. Se till att du har tillträde till det aktuella kursrummet.
TFYA47/TEN2Ytor och gränsskikt2022-01-04
TFYA47/TEN2Ytor och gränsskikt2022-01-04
TEKI01/TEN4Kinesiska, baskurs del 12022-01-04