:

Vad heter den instans vid FMI som fattar beslut i ett tillsynsärende?

Innehållsförteckning:

  1. Vad heter den instans vid FMI som fattar beslut i ett tillsynsärende?
  2. Vilka befogenheter har FMI?
  3. Vilken är den lägsta sanktionsavgift FMI kan besluta om?
  4. Vad gör disciplinnämnden FMI?
  5. Måste jag sälja för utgångspris?

Vad heter den instans vid FMI som fattar beslut i ett tillsynsärende?

I samband med att vi inleder ett tillsynsärende mot en person begär vi utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister och Kronofogdemyndighetens register. Det gör vi oavsett vad som är anledningen till att vi inlett ärendet. Om personen förekommer i något av dessa register kan hen behöva yttra sig även över detta.

Vilka befogenheter har FMI?

Vi är FMI. Det är vi som är tillsynsmyndighet för fastighetsmäklarbranschen. Vi ser till att alla mäklare och mäklarföretag är registrerade och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Vilken är den lägsta sanktionsavgift FMI kan besluta om?

En sanktionsavgift enligt 6 § får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Vad gör disciplinnämnden FMI?

Inom FMI finns en disciplinnämnd. Nämnden avgör ärenden som kan leda till en disciplinär påföljd och ärenden som är av principiellt intresse.

Måste jag sälja för utgångspris?

Utgångspriset är inte bindande vilket innebär att en säljare inte måste sälja bostaden för det priset. Detta gör att utgångspriset enbart är strategiskt, dvs man sätter det utgångspris som man tror kommer att leda till det högsta slutpriset. Att sätta rätt utgångspris kan vara avgörande för hela affären.