:

Hur skriver man en anmälan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skriver man en anmälan?
  2. Kan man anmäla någon för diskriminering?
  3. Hur anmäler man till DO om man upplever sig illa behandlad på en arbetsplats?
  4. Vem kan man få hjälp av om man upplever att man blivit diskriminerad på arbetsplatsen?
  5. Hur går jag tillväga när jag ska anmäla en polis?
  6. Kan man anmäla någon för kränkning?
  7. Hur skulle ni gå tillväga om ni blev diskriminerade eller illa behandlade på en arbetsplats?

Hur skriver man en anmälan?

En anmälan ska alltid vara undertecknad av anmälaren, och innehålla adress och telefon nummer (till anmälaren). Den som ”uppfattat/ser” en händelse ska skriva anmälan. Både AD och HD ska skriva under anmälan som skrivs av AD!).

Kan man anmäla någon för diskriminering?

På Anmälningstjänsten kan du anmäla diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Anmälan går vidare till DO och publiceras på Anmälningstjänsten om du ger ditt samtycke. Anmälan blir sökbar på nätet (utan namn och personuppgifter) så att alla kan se var samhället brister.

Hur anmäler man till DO om man upplever sig illa behandlad på en arbetsplats?

Om du är medlem i ett fackförbund och har upplevt diskriminering på jobbet ska du i första hand vända dig dit. Om din situation gäller arbetslivet och du framför allt söker efter rätts- eller förhandlingshjälp ska du vända dig till ditt fackförbund.

Vem kan man få hjälp av om man upplever att man blivit diskriminerad på arbetsplatsen?

Att motverka diskriminering är en viktig uppgift för facket. Som medlem i Kommunal kan du få hjälp och stöd om du upplever dig diskriminerad av en arbetsgivare eller på din arbetsplats.

Hur går jag tillväga när jag ska anmäla en polis?

För att anmäla brott ring 114 14 eller besök en polisstation. Om det är ett pågående brott, eller en akut situation, ska du alltid ringa 112.

Kan man anmäla någon för kränkning?

- förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Det kan alltså betyda att du själv måste väcka åtal i frågan. Detta är dock inget som hindrar dig från att göra en polisanmälan.

Hur skulle ni gå tillväga om ni blev diskriminerade eller illa behandlade på en arbetsplats?

Skriv ner det inträffade (ord, handlingar, datum, klockslag, vittnen etc.). Om det är möjligt, säg tydligt ifrån. Informera din närmaste chef eller en högre chef om vad som har hänt så fort som möjligt och begär att hen vidtar åtgärder. Det är viktigt att anmäla arbetsskador och att anmäla tillbud.