:

Hur Frånvaroanmäler man sig på Dexter?

Innehållsförteckning:

 1. Hur Frånvaroanmäler man sig på Dexter?
 2. Hur skaffar man Dexter?
 3. Hur fungerar Dexter?
 4. Hur kan man se sin frånvaro?
 5. Hur ser man sina betyg på Dexter?
 6. När kommer betygen ut på Dexter?
 7. Hur byter man lösenord på Dexter?
 8. Vad betyder namnet Dexter?
 9. Kan man bli avstängd från gymnasiet pga frånvaro?

Hur Frånvaroanmäler man sig på Dexter?

Anmäld frånvaro kan läggas in av en administratör på skolans samtliga elever. Lärare kan lägga in anmälan på de elever han/hon undervisar/är mentor för. Läraren kan även lägga in anmäld frånvaro på skolans samtliga elever om administratören valt den inställningen. Myndig elev/vårdnadshavare kan lägga in sjukanmälan.

Hur skaffar man Dexter?

Rollen Medborgare i Dexter bygger på att personen finns registrerad som vårdnadshavare i administrativa systemet Extens. Uppgifterna om vårdnadshavare kommer från Skatteverket som läses in i systemet regelbundet. En person med rollen Medborgare är en vårdnadshavare till en eller flera elever på Välkommaskolan.

Hur fungerar Dexter?

Vårdnadshavare till elever som inte fyllt 18 år, får ett konto i Dexter. Efter att ha loggat in i systemet kan man se allmänna uppgifter om skolan och dessutom uppgifter som är specifika för det egna barnet. Systemet styrs av olika roller och behörigheter så att man inte kan se mer än det man själv berörs av.

Hur kan man se sin frånvaro?

Appen VH/elev I appen Skola24 kan du som är elev eller vårdnadshavare se schemat samt anmäla frånvaro. Appen finns att ladda ner där du vanligtvis hämtar appar. Klicka här för att få information hur du börjar använda Skola24 mobilapp som rollen vårdnadshavare.

Hur ser man sina betyg på Dexter?

 1. Efter inloggning i Dexter väljs menypunkten Betygsinmatning. I dialogen för betygsregistrering så kan du välja dina aktuella grupper i plocklistan. ...
 2. De fält som kan ändras är Betyg, Slutbetyg, Betygsdatum och Def. OBS! ...
 3. Klicka på ”Avdef. ...
 4. När en elev ej har nått upp till målen ska det märkas i systemet med ett A.

När kommer betygen ut på Dexter?

I gymnasiet sätts betyg på varje kurs man läser. Läraren ska meddela vilket betyg du kommer att få och inom två veckor efter avslutad kurs ska betyget synas i Dexter/Skola24.

Hur byter man lösenord på Dexter?

Användarna av Dexter kan ges möjlighet att byta lösenord. Du hittar möjligheten till att byta lösenord under Min profil. Klicka på funktionen, då får du fram uppgifter om ditt/dina konton i Dexter. Längst ut till höger klickar du på Ändra lösenord.

Vad betyder namnet Dexter?

deʹxter (latin, 'höger'), medicinsk term: höger, högersidig.

Kan man bli avstängd från gymnasiet pga frånvaro?

Ja, det kan den göra. Så här skriver Skolverket: "Om en elev har påbörjat en utbildning och därefter har uteblivit från den under mer än en månad i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avslutat utbildningen."