:

Hur lever tonfisk?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lever tonfisk?
 2. Hur förökar sig tonfisk?
 3. Är tonfisk utrotad?
 4. Kan fiskar andas på land?
 5. Har tonfisk simblåsa?
 6. Hur lång är en blåfenad tonfisk?
 7. Hur länge kan blåfenad tonfisk simma?
 8. Vad vägde den största fångade tonfisken?

Hur lever tonfisk?

Arten är fredad. Tonfisk lever i fria vatten ned till 500 meter djup i norra Atlanten och norra Stilla havet. ... Mycket tyder på att det är en kombination av minskat fisketryck i Medelhavet i kombination med bytesfiskvandringar av främst sill och makrill som gjort att tonfisken besöker våra kuster igen.

Hur förökar sig tonfisk?

Den lever i stim på upp till tusen individer och de förföljer andra fiskstim för att jaga och äta. Utseendemässigt påminner tonfisken mest om en förvuxen makrill. ... Generellt leker och förökar sig den blåfenade tonfisken i Medelhavet och i Mexikanska Golfen.

Är tonfisk utrotad?

Tonfisk är en av våra populäraste matfiskar och är utrotningshotad. Fiskereglerna och hanteringen av fisket riskerar att leda till en utrotning av arten. Åtgärder behövs för att skydda livet under ytan och vattenlevande djur som ligger på gränsen till utrotning men också för välmående ekosystem i balans.

Kan fiskar andas på land?

Den andas normalt inte luft, när den befinner sig under vatten. Men den kan slingra sig på land mellan olika vattendrag eller vattensamlingar. Helst gör den det i fuktig vegetation, så att huden inte torkar ut. Då tar den upp syre från luften via gälarna och huden.

Har tonfisk simblåsa?

En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.

Hur lång är en blåfenad tonfisk?

 • Thunnus thynnus,Thunnus albacares, Katsuwonus pelamis, Thunnus alalunga, Thunnus tonggol De största kända exemplaren av blåfenad tonfisk vägde över 900 kg och var runt fem meter långa. De flesta tonfiskar lever på liknande sätt, de är snabbsimmande jägare i de öppna oceanerna.

Hur länge kan blåfenad tonfisk simma?

 • Den blåfenade tonfisken kan simma i över 80 kilometer i timmen. Blåfenad tonfisk levde förr i stim om 50–1 000 djur och fanns i Öresund så sent som på 1960-talet. Nu är den starkt överfiskad. Den blåfenade tonfisken leker under försommaren i stora stim nära vattenytan över 8–10 meters djup.

Vad vägde den största fångade tonfisken?

 • Den största fångade tonfisken vägde hela 679 kg. Arten kan leva i stim. Dessa brukar vara cirka 50–1 000 individer som i öppna havet följer stim av andra fiskar. Till kroppsformen liknar den en gigantisk makrill.