:

Hur man gör en källförteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man gör en källförteckning?
 2. Hur anger jag en källa?
 3. Hur skriver man en Internetkälla?
 4. Hur gör man källhänvisning Oxford?
 5. Hur kan man se om en källa är trovärdig?
 6. Hur kan källhänvisningen se ut?
 7. Hur gör man källhänvisningar i texten?
 8. Vad är källhänvisningen i harvardstilen?
 9. Vad är källhänvisningen i en författares text?

Hur man gör en källförteckning?

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges. I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt.

Hur anger jag en källa?

I den löpande texten ska du ange om något är hämtat från en källa. Det gör du med en kort referens i texten, dvs. en texthänvisning. Texthänvisningen placeras i en parentes och består normalt av författarefternamn, årtal, samt vanligen även vilken sida som du hämtat informationen från.

Hur skriver man en Internetkälla?

Ta med följande uppgifter (om tillgängligt): Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel. Fullständig URL-adress (http://…), (datum då du hämtade webbsidan från dess plats på nätet).

Hur gör man källhänvisning Oxford?

Källhänvisningar är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I Oxfordsystemet, som också kallas (fot-)notsystemet, består källhänvisningen normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning.

Hur kan man se om en källa är trovärdig?

Man frågar sig vem som är upphovsperson till källan, när källan tillkom, varför och om uppgifterna kan kontrolleras och stämmer med andra oberoende källor. När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument.

Hur kan källhänvisningen se ut?

 • I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt. ... Du kan använda en etablerad initialförkortning (akronym) i texten, men första gången du refererar bör du skriva ut hela organisationens namn och ange akronymen i hakparentes efteråt. I referenslistan skriver du ut hela organisationens namn.

Hur gör man källhänvisningar i texten?

 • Källhänvisningar görs i den löpande texten och det finns två olika förfaringssätt. Det ena sättet är att ange referensen direkt i texten genom i en parentes återge författaren, utgivningsåret och eventuellt sidan (Johansson 2015:128). Detta kallas ibland för Harvardsystemet.

Vad är källhänvisningen i harvardstilen?

 • I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges. I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt.

Vad är källhänvisningen i en författares text?

 • Består av en författares efternamn följt av årtal och sidnr. Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2).