:

Vad säger Brandriskprognoser?

Innehållsförteckning:

  1. Vad säger Brandriskprognoser?
  2. Vad kan vara en brandrisk?
  3. Vad är HBV index?
  4. Hur många dygn sträcker sig Brandriskprognosen?
  5. Hur minskar man risken för brand?
  6. Vad görs vid händelse av brand?

Vad säger Brandriskprognoser?

Brandriskprognoserna är viktiga beslutsunderlag för eldningsförbud, skogsbrandsbevakning med flyg, brandskyddsåtgärder i skogsbruket och positionering av förstärkningsresurser.

Vad kan vara en brandrisk?

Antändning kan ske med öppen eld, tobaksglöd, gnista, het yta eller svetsloppa. Gnistor kan i sin tur bildas på flera olika sätt som genom friktion, slag, statisk uppladdning eller i elektrisk utrustning. Sprutning med brandfarlig vätska är normalt olämpligt.

Vad är HBV index?

HBV-index anger vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse för skogsbrandfaran. Det har stor betydelse för antändningsrisken.

Hur många dygn sträcker sig Brandriskprognosen?

Brandriskprognoser för dygnets variation (ända ned till timprognoser) finns för upp till två dygn framåt. Dygnsprognoser motsvarande brandrisken på eftermiddagen finns för aktuellt dygn och fem dygn framåt. Det är även möjligt att kontrollera status för eldningsförbud.

Hur minskar man risken för brand?

Det här kan du göra för att undvika brand Ett bra brandskydd börjar med att du vet vilka risker som finns och att du använder den kunskapen. Håll koll på spisen när den är på och matlagningen är igång. Placera tända ljus stadigt och inte nära saker som kan börja brinna. Lämna aldrig levande ljus obevakade.

Vad görs vid händelse av brand?

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer. Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte på lågorna.