:

Hur tar man fram en målgrupp?

Innehållsförteckning:

 1. Hur tar man fram en målgrupp?
 2. Hur definierar man en målgrupp?
 3. Hur skriver man målgrupp?
 4. Hur ser en målgruppsanalys ut?
 5. Hur får man veta vad målgrupperna vill ha?
 6. Hur identifierar man en målgrupp?
 7. Vad betyder primär målgrupp?
 8. Vad finns det för olika målgrupper?
 9. Vilka är kunderna dvs målgruppen?
 10. Vad ingår i en målgruppsanalys?

Hur tar man fram en målgrupp?

Du kan till exempel:

 1. Intervjua befintliga kunder.
 2. Göra en enkätundersökning bland potentiella/önskade kunder.
 3. Intervjua företagets säljare.
 4. Intervjua kundtjänstmedarbetare.
 5. Analysera besöksstatistiken på din webbplats.
 6. Analysera engagemanget i de sociala medier du använder.

Hur definierar man en målgrupp?

Din målgrupp är en definierad grupp av människor som du vill nå genom din marknadsföring. Målgruppen kan ha en eller flera gemensamma demografiska egenskaper, samma psykografiska egenskaper, liknande livsstil eller livssituation etc.

Hur skriver man målgrupp?

Rekommendationer: skriv för målgruppen

 1. Kartlägg och analysera målgrupperna och deras behov. ...
 2. Tänk igenom vilka användare texten ska vända sig till, vad syftet med texten är ur deras perspektiv.
 3. Tänk igenom vilka situationer användarna är i när de läser texterna.
 4. Skriv det viktigaste först.

Hur ser en målgruppsanalys ut?

Olika metoder för målgruppsanalys Kunddata som berikats utgör oftast basen för en målgruppsanalys då detta ger en tydlig bild av vad som karaktäriserar målgruppen. I vissa fall kan analysen kompletteras med till exempel undersökningsdata som tar fram specifika frågeställningar kring målgruppen.

Hur får man veta vad målgrupperna vill ha?

Några verktyg och metoder vi kan använda i analysarbetet för att ta reda på information om våra målgrupper är t. ex. Google Analytics, sociala mediers egna analysverktyg, enkätundersökningar, fokusgrupper, intervjuer, statistik från exempelvis Svenskarna och internet samt Statistiska centralbyrån.

Hur identifierar man en målgrupp?

Fyra enkla saker att börja med:

 1. Ett bra första steg är att analysera och identifiera de som redan använder dina tjänster eller produkter.
 2. Efter det kan du försöka hitta de personer som liknar dem du identifierat.
 3. Ta reda på vilka personer som kommunicerar med dina konkurrenter.
 4. Testa din målgrupp.

Vad betyder primär målgrupp?

Exempel 1. En tillverkare av hästfoder vill nå ut till sin målgrupp med ett inlägg i sociala medier. Målgruppen blir först och främst människor som äger en häst och som därmed förväntas vara intresserade av hästfoder. Man kan kalla denna grupp människor för den primära målgruppen.

Vad finns det för olika målgrupper?

Kön, ålder, familjetyp, inkomst, yrke, etnicitet och bostadsort är alla exempel på demografiska egenskaper hos en målgrupp.

Vilka är kunderna dvs målgruppen?

En målgrupp är en avgränsad grupp människor som är särskilt intressanta som köpare av företagets produkter eller tjänster. Ditt företags målgrupper är alltså detsamma som dina viktigaste potentiella kunder – och det är dessa som din marknadsföring primärt ska rikta sig till.

Vad ingår i en målgruppsanalys?

Analysen kan göras med hjälp av olika verktyg t. ex. intervjuer, fokusgrupper, enkäter eller webbformulär. Information om målgruppens intressen, bostadsförhållanden, ålder, utbildning hjälper företaget att rikta sin reklam i rätt media, men också att utveckla produkter och tjänster så att de attraherar målgruppen.