:

Hur uppstår det specifika immunförsvaret?

Innehållsförteckning:

 1. Hur uppstår det specifika immunförsvaret?
 2. Vad karakteriserar det adaptiva förvärvade immunförsvaret?
 3. Kan man testa sitt immunförsvar?
 4. När får små barn bättre immunförsvar?
 5. Vad menar man med att det specifika immunförsvaret är selektivt?
 6. Vad är specifikt immunförsvar?
 7. Vad är det specifika immunförsvaret hos ryggradsdjur?
 8. Vad är det medfödda immunförsvaret?
 9. Vad besitter det adaptiva immunsystemet?

Hur uppstår det specifika immunförsvaret?

Om inkräktare överlever det medfödda immunförsvaret aktiveras det specifika immunförsvaret. Denna del av immunförsvaret består också av vita blodceller, här med en undergrupp som kallas lymfocyter. Lymfocyter består av B- och T-lymfocyter som samarbetar för att knäcka de sjukdomsframkallande mikroberna.

Vad karakteriserar det adaptiva förvärvade immunförsvaret?

Det specifika försvaret, även kallat adaptiva immunförsvaret, är den del av immunförsvaret som är ett inlärt system, då det bygger på igenkännande av främmande antigen och måste både präglas mot antigenet och aktiveras innan större skador sker. Det är ett komplement till det Ospecifika immunförsvaret hos ryggradsdjur.

Kan man testa sitt immunförsvar?

Följande tester kan hjälpa dig att ta reda på mer om ditt immunsystem och eventuella inflammationstillstånd i kroppen: Vita blodkroppar (LPK) – Våra vita blodkroppar, eller leukocyter som de också kallas, används för att ta reda på om ditt immunförsvar arbetar med några inflammationsprocesser inuti kroppen.

När får små barn bättre immunförsvar?

Barns immunförsvar är inte fullt utvecklat förrän de är ungefär åtta år. Tills dess kan det kännas som att barn får hosta eller blir förkylda av minsta lilla.

Vad menar man med att det specifika immunförsvaret är selektivt?

Alla kroppsöppningar skyddas av slemhinnor som kan skölja bort smittämnen med olika sekret: till exempel saliv, tårar och slem. Den andra formen av ospecifikt försvar kallas selektivt, eftersom det endast sköts av bestämda vita blodkroppar.

Vad är specifikt immunförsvar?

 • Specifikt immunförsvar. Det specifika försvaret, även kallat adaptiva immunförsvaret, är den del av immunförsvaret som är ett inlärt system, då det bygger på igenkännande av främmande antigen och måste både präglas mot antigenet och aktiveras innan större skador sker.

Vad är det specifika immunförsvaret hos ryggradsdjur?

 • Det specifika försvaret, även kallat adaptiva immunförsvaret, är den del av immunförsvaret som är ett inlärt system, då det bygger på igenkännande av främmande antigen och måste både präglas mot antigenet och aktiveras innan större skador sker. Det är ett komplement till det Ospecifika immunförsvaret hos ryggradsdjur.

Vad är det medfödda immunförsvaret?

 • Det medfödda immunförsvaret består av olika celltyper, plasmaproteiner i blodet samt fysiska och kemiska barriärer som exempelvis hud, hår, svett, slemhinnor, tårar och enzymer i mag-tarmkanalen. Cellerna i det medfödda immunförsvaret delas in i granulocyter, makrofager, naturliga mördarceller och dendritceller.

Vad besitter det adaptiva immunsystemet?

 • Det adaptiva immunsystemet besitter även ihågkommelseförmåga, immunologiskt minne, som gör att nästa gång organismen angrips av samma mikroorganism kommer kroppen ihåg detta och kan oskadliggöra det främmande ämnet snabbt. Det är även detta man utnyttjar då man vaccinerar sig.