:

Vad bör du tänka på när du administrerar ett läkemedel på huden?

Innehållsförteckning:

 1. Vad bör du tänka på när du administrerar ett läkemedel på huden?
 2. Vad ska du tänka på när du ger Klysma?
 3. Vilka Läkemedelsformer administreras via huden?
 4. Vad behöver du veta innan du smörjer en salva?
 5. Vad bör du som sjuksköterska tänka på när du skall ge patienten sin medicin?
 6. Vad kontrollerar du på Ordinationshandlingen Läkemedelslistan innan du ger läkemedel?
 7. Varför är det viktigt att kontrollera Signeringslistan innan du ger läkemedel?
 8. Vilka Läkemedelsformer administreras via munnen?
 9. Varför ges läkemedel i olika former?

Vad bör du tänka på när du administrerar ett läkemedel på huden?

Tvätta alltid händerna efter att du har smörjt läkemedel på huden. Det gäller inte om det är huden på händerna du ska behandla. Annars finns det en risk för att du till exempel får in läkemedlet i ögonen. Du bör förvara läkemedel för huden på annan plats än vanliga hudkrämer så att de inte förväxlas.

Vad ska du tänka på när du ger Klysma?

Gör så här

 • Smörj eventuellt lite salva eller vaselin på behållarens pip. ...
 • Ligg ner på sidan med lätt böjda knän.
 • För in hela pipen i ändtarmen och tryck ihop behållaren så att den töms helt.
 • Dra ut pipen, men släpp inte greppet om behållaren. ...
 • Ligg kvar i några minuter så att vätskan inte rinner ut.

Vilka Läkemedelsformer administreras via huden?

Läkemedel som tas upp genom huden finns till exempel som gel. Läkemedlen finns i olika former. Här är några exempel: plåster.

Vad behöver du veta innan du smörjer en salva?

Salva är fetare än kräm och är bra att använda på mycket torr och fjällande hud samt på händer och fötter. Den bildar en tunn hinna som bevarar fuktigheten i huden och kan upplevas som kladdig. Kräm släpper igenom fukt och fungerar därför bra på tunnare utslag, förändringar i hudveck samt något vätskande utslag.

Vad bör du som sjuksköterska tänka på när du skall ge patienten sin medicin?

Den som iordningställer läkemedel ska också tänka på att skydda sig själv och bör därför bära skyddshandskar, och eventuellt förkläde, då det finns risk att få läkemedel på huden som kan orsaka allergier eller annan ohälsa. Munskydd används om läkemedlet dammar.

Vad kontrollerar du på Ordinationshandlingen Läkemedelslistan innan du ger läkemedel?

Innan du signerar, kontrollera att patienten har svalt läkemedlen. På ordinationshandlingen/läkemedelslistan står patientens namn och födelsenummer, vilka mediciner patienten ska ha och vilken läkare som ordinerat medicinen. Om något är oklart kontakta sjuksköterska.

Varför är det viktigt att kontrollera Signeringslistan innan du ger läkemedel?

Det är många kontroller innan en patient får sitt läkemedel. Du är den sista som kan kontrollera att inget har gått fel i läkemedelskedjan så att det blir rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tidpunkt. På signeringslistan ser du vilka tider patienten ska ha sina läkemedel.

Vilka Läkemedelsformer administreras via munnen?

TABELL 1: Olika slags tabletter

TablettAnvändning
Dispergerande eller sönderfallande tablettTabletten får upplösas på tungan eller blandas med en liten mängd vätska och sväljs.
BrustablettSka upplösas i vatten och sväljs.
TuggtablettTuggas och sväljs.
SugtablettMan suger på tabletten.

Varför ges läkemedel i olika former?

Ibland finns samma läkemedel i flera olika former. Om en viss form inte passar kan läkaren kanske skriva ut en annan. Du kan till exempel få ett läkemedel i flytande form om du har svårt att svälja tabletter.