:

Vad kan påverka ett läkemedels absorption?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan påverka ett läkemedels absorption?
 2. Var sker absorption av läkemedel?
 3. Hur läkemedel kan tillföras administreras på olika sätt?
 4. Hur transporteras läkemedel i blodet?
 5. Vad kan det ge för kliniska konsekvenser att ett läkemedel har en smal terapeutiskt bredd?
 6. Vad ska man göra med ett använt depotplåster?
 7. Hur sker själva distributionen av läkemedel?
 8. Vad sker vid absorption?
 9. Hur ger man läkemedel rektalt?
 10. På vilka olika sätt kan ett läkemedel administreras?

Vad kan påverka ett läkemedels absorption?

Absorption: Upptaget i kroppen beror på läkemedlets beredningsforms kemiska och fysikaliska egenskaper, fysiologiska faktorer (t. ex. pH i mag-tarmkanalen, mag-tarmkanalens rörlighet och första-passage-metabolism, blodflöde vid absorptionsstället) och interaktion med andra läkemedel och födoämnen.

Var sker absorption av läkemedel?

De flesta vanligt använda läkemedel är svaga baser, dessa absorberas i övre delen av tunntarmen. Absorption av svaga baser beror på hur fort de når tarmen. För vissa läkemedel sker fullständig absorption i kolon av den del av läkemedlet som inte tagits upp i tunntarmen.

Hur läkemedel kan tillföras administreras på olika sätt?

Läkemedel kan tillföras kroppen på många olika sätt. Det vanligaste är genom munnen, men det också vara via lungor, ändtarm, injektion eller slemhinnor. De flesta behöver tas upp i blodet för att kunna fungera. När ett läkemedel tagits upp i blodet förs det till kroppens olika organ.

Hur transporteras läkemedel i blodet?

Vad händer med läkemedel i kroppen? När du tar läkemedel genom munnen tas det verksamma ämnet ofta upp i blodet via slemhinnorna i magen och tunntarmen eller munhålan. Sedan sprids det i kroppen via blodet och når det ställe där det ska verka.

Vad kan det ge för kliniska konsekvenser att ett läkemedel har en smal terapeutiskt bredd?

För läkemedel med smala terapeutiska fönster måste läkemedlets plasmakoncentration övervakas för att se till att koncentrationen är tillräckligt hög för att ge effekt, men att nivån samtidigt är säker för patienten.

Vad ska man göra med ett använt depotplåster?

Av miljö- och säkerhetsskäl ska använda plåster, liksom överblivna och för gamla plåster, lämnas till apotek för omhändertagande. Använda läkemedelsplåster innehåller rester av läkemedel och är därför miljöfarligt och stöldbegärligt.

Hur sker själva distributionen av läkemedel?

Ett läkemedels väg genom kroppen Utsöndringen kan ske på två sätt. Dels genom att läkemedlet bryts ner genom metabolism, dels att det utsöndras med urin eller galla till tarmen. Vi har många olika sätt att tillföra läkemedel. Vi talar om det som administrering av läkemedel.

Vad sker vid absorption?

I kemi innebär absorption att molekyler upptas i en fast- eller flytande fas så att de blir helt omslutna av den. Ofta betecknas upptagande av gaser och vätskor i en fast eller flytande kropp i allmänhet som sorption. Tränger den upptagna gasen eller vätskan in i kroppens inre kallas processen absorption.

Hur ger man läkemedel rektalt?

Salva

 1. Skruva på pipen på salvtuben.
 2. Smörj in pipen och analöppningen med lite av den salva som ska föras in. Då går det lättare att föra in pipen.
 3. Sitt på toaletten eller på huk, eller stå med ena foten på en stol. Du kan också ligga på sidan med lätt böjda knän.
 4. För in pipen i ändtarmsöppningen och tryck ut en dos.

På vilka olika sätt kan ett läkemedel administreras?

Läkemedlet kommer då att tas upp i tarmen. Andra sätt är att ge läkemedlet parenteralt, dvs som en injektion, ge det rektalt i form av ett stolpiller via ändtarmen, sublingualt som en tablett under tungan, som en inhalation via lungorna, eller ibland lokalt som näsdroppar eller hudsalva.