:

Finns det några undantag från rätten till sjuklön och i så fall vilka är det?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det några undantag från rätten till sjuklön och i så fall vilka är det?
  2. Får man alltid sjuklön?
  3. Vad får jag i sjuklön från Försäkringskassan?
  4. Kan man vara kontaktperson när man är sjukskriven?
  5. Är Sjuklönelagen dispositiv?
  6. Kan man avtala bort karensdagen?
  7. Hur mycket sjuklön betalar arbetsgivaren?
  8. Hur länge får man vara sjukskriven 2021?
  9. Vad räknas som karensdag?
  10. Måste man betala ut sjuklön?

Finns det några undantag från rätten till sjuklön och i så fall vilka är det?

3 § Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd.

Får man alltid sjuklön?

Den som är anställd tillsvidare eller ska vara anställd i mer än en månad kan få sjuklön från den första dagen hen är anställd. Den som ska vara anställd i kortare tid än en månad kan få sjuklön när hen har arbetat i minst 14 dagar. ... Detta gäller oavsett om den nya anställningen ingås hos samma eller en ny arbetsgivare.

Vad får jag i sjuklön från Försäkringskassan?

Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 810 kronor per dag. Om du är sjukskriven längre än ett år kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Din sjukpenning sänks då till 75 procent av din lön. Men har du en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att behålla samma nivå som tidigare.

Kan man vara kontaktperson när man är sjukskriven?

Frivilliguppdrag, som till exempel att vara kontaktperson för funktionshindrade, bedöms av Försäkringskassan som arbete när personen som utför frivilligarbetet är sjukskriven. Vid deltidssjukskrivning på 50 % och ett uppdrag som kontaktperson betalar kassan sjukpenning motsvarande 25 %.

Är Sjuklönelagen dispositiv?

Undantag genom kollektivavtal Sjuklönelagen är tvingande till den anställdes förmån. Vissa bestämmelser är dock dispositiva. Det innebär att undantag från lagen kan göras i kollektivavtal som slutits på central nivå.

Kan man avtala bort karensdagen?

Regeringen: Inga hinder för parterna att avtala bort karensavdraget – Arbetet.

Hur mycket sjuklön betalar arbetsgivaren?

Efter karenstiden till och med dag 14 i sjukperioden betalar din arbetsgivare en sjuklön som är 80 procent av lönen, oavsett vad du tjänar. Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Hur länge får man vara sjukskriven 2021?

Det betyder att du inte får ersättning för den första dagen som du är frånvarande på grund av sjukdom. Är du sjuk längre än 7 dagar måste du ha ett läkarintyg för att kunna ersättning.

Vad räknas som karensdag?

Karensdag innebar att du inte fick någon sjuklön den första dagen som du var hemma från jobbet på grund av sjukdom. ... I dag är alltså karensavdraget alltid lika stort, oavsett hur många timmar du skulle ha arbetat den dagen du blev sjuk.

Måste man betala ut sjuklön?

Den anställdes rätt till sjuklön gäller från och med första dagen för anställningen. Vid kortare anställningar än en månad måste den anställde ha arbetat i minst 14 kalenderdagar för att ha rätt till sjuklön. Om den anställde har flera arbetsgivare ska varje arbetsgivare betala sjuklön under sjukperioden.