:

Vilka drabbas av schizofreni?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka drabbas av schizofreni?
  2. Vad leder schizofreni till?
  3. Finns schizofreni?
  4. Hur kan man behandla schizofreni?
  5. Hur förebygger man schizofreni?
  6. Hur utreder man schizofreni?
  7. Kan man leva med schizofreni?
  8. Hur är en schizofren person?
  9. När man har schizofreni?
  10. Hur uppkom schizofreni?

Vilka drabbas av schizofreni?

Schizofreni drabbar mest yngre personer mellan 18 och 35 år. I Sverige insjuknar i genomsnitt 15 personer per 100 000 invånare och år i schizofreni. Cirka 35 000 personer i Sverige har schizofreni. Med läkemedelsbehandling kan mycket lidande undvikas.

Vad leder schizofreni till?

Schizofreni är en psykossjukdom som innebär att du tolkar verkligheten annorlunda. Det kan yttra sig i form av olika kombinationer av hallucinationer, vanföreställningar, oorganiserade tankar och beteenden som gör det svårt att klara av studier, jobb och relationer.

Finns schizofreni?

Schizofreni är en hjärnsjukdom som drabbar cirka en procent av befolkningen. Sjukdomen utgör ett stort folkhälsoproblem och påverkar miljontals människor och deras familjer världen över. Den totala kostnaden för psykossjukdom har i Europa uppskattats till 94 miljarder € per år.

Hur kan man behandla schizofreni?

Läkemedel är en viktig del av behandlingen vid schizofreni men ofta behöver den enskilde också psykosociala insatser för att klara livet med sjukdomen. Syftet med insatserna är att minska symtomen och höja livskvaliteten. De ska också bidra till att boende, arbete och relationer fungerar bättre.

Hur förebygger man schizofreni?

Man känner inte ännu till orsakerna till schizofreni så bra att sjukdomen kunde förebyggas. Den viktigaste ärftliga faktorn vid schizofreni är att sjukdomen eller en annan psykos förekommer hos en nära släkting. Då är risken att insjukna tio gånger så hög som hos den övriga befolkningen.

Hur utreder man schizofreni?

För att få diagnosen schizofreni ska du ha haft psykossymtom under minst sex månader, och ha svårt att hantera din vardag. Dessa symtom är bland annat vanliga vid schizofreni: vanföreställningar. hallucinationer.

Kan man leva med schizofreni?

Du kan även lyssna till andras berättelser om hur det är att leva med sjukdomen. Orsaken till schizofreni är okänd, men ärftlighet är en stor riskfaktor. Det finns i dag inget botemedel mot sjukdomen, men med hjälp av läkemedel, psykologiskt stöd och sociala insatser går det ofta att få en fungerande vardag.

Hur är en schizofren person?

Schizofreni är en psykossjukdom som innebär att du har återkommande psykoser. Vid en psykos upplever du verkligheten annorlunda, och har vanföreställningar eller hallucinationer. Med tidig behandling och stöd kan du ofta återhämta dig och få en fungerande vardag.

När man har schizofreni?

Schizofreni är en psykossjukdom som innebär att du har återkommande psykoser. Vid en psykos upplever du verkligheten annorlunda, och har vanföreställningar eller hallucinationer. Med tidig behandling och stöd kan du ofta återhämta dig och få en fungerande vardag.

Hur uppkom schizofreni?

Orsaken till schizofreni är inte helt känd, men sjukdomen anses vara av multifaktoriell genes med ärftlighet och psykosocial stress som riskfaktorer. Hjärnans cirka 90 miljarder nervceller kommunicerar med varandra med hjälp av kemiska signalämnen.