:

Var kan man sälja gamla böcker?

Innehållsförteckning:

  1. Var kan man sälja gamla böcker?
  2. Vad gör man med sina gamla böcker?
  3. Finns det något värde i böcker?
  4. Hur mycket tar Campusbokhandeln?
  5. Var kan man värdera böcker?

Var kan man sälja gamla böcker?

Bokbörsen är ett antikvariat fast beläget på internet. För den som önskar så går det att gå in där för att både sälja och att köpa. När man säljer en bok via tjänsten så kommer de som driver börsen i sin tur att ta ut en liten summa i form av avgift för att de erbjuder tjänsten.

Vad gör man med sina gamla böcker?

Hit tar du böckerna som du sorterat! De böcker som sorterats som säljbara kan du antingen skänka till oss i våra butiker eller återvinningscentraler, eller sälja på begagnatmarknader som Bokbörsen och Tradera till exempel.

Finns det något värde i böcker?

Skicket på en bok är också av väldigt stor betydelse för värdet. Uppslagsverk, samlade skrifter, pocketböcker, studentlitteratur, skönlitteratur som ej är förstaupplagor eller vanliga böcker generellt har för det mesta ett lågt eller inget andrahandsvärde och är inget av intresse för en boksamlare.

Hur mycket tar Campusbokhandeln?

Det är Campusbokhandeln som sätter betyget på boken. Som säljare erhåller du 70 % av försäljningspriset exkl ev avgifter och rabatter (enligt 2 §) när boken har blivit såld. När en inlämnad bok har blivit såld adderas saldot på ditt användarkonto och du blir kontaktad av Campusbokhandeln via mail.

Var kan man värdera böcker?

Du kan sälja böcker på Bokbörsen eller kontakta något av dessa antikvariat.