:

Vad gör genteknik för påverkan på samhället?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör genteknik för påverkan på samhället?
  2. Varför är det inte tillåten med genterapi i könsceller i Sverige?
  3. Vad är risken med genteknik?
  4. Vad kan man göra med genetik?
  5. Hur har CRISPR påverkat samhället?
  6. Hur skulle världen kunna påverkas av användandet av genteknik?
  7. Varför tillåts inte genterapi i Sverige?
  8. Är genterapi lagligt i Sverige?
  9. Vad finns det för risker med genteknik?

Vad gör genteknik för påverkan på samhället?

Gentekniken används i framställandet av läkemedel och vacciner. Den har också medfört, att man redan på fosterstadiet kan avläsa ärftliga sjukdomar (och även andra anlag såsom ögonfärg, kroppsbyggnad m m). Genom så kallad genterapi försöker man också reparera och ersätta "felaktiga" gener.

Varför är det inte tillåten med genterapi i könsceller i Sverige?

Metoden kan likställas med en klassisk somatisk terapi, även om det sker på mikroskopisk nivå. Genterapi på könsceller har däremot betraktats som etiskt problematiskt, eftersom de förändrade genetiska egenskaperna på de förändrade könscellerna förs vidare till kommande generationer.

Vad är risken med genteknik?

Kritikerna ser samma risker som med den nuvarande GMO-tekniken. Bland annat pekar de på att GMO-odlingen minskat den biologiska mångfalden och har fått följdverkningar i form av resistenta ogräs och ökad besprutning.

Vad kan man göra med genetik?

Genteknik används för att skapa en GMO För att skapa en genetiskt modifierad organism används genteknik. Det går lite förenklat ut på att lägga till, ta bort eller ändra i DNA‑sekvenser. Genteknik används bland annat för att ge en organism nya egenskaper, eller för att forska på vilka funktioner olika gener har.

Hur har CRISPR påverkat samhället?

Hittills har forskare bland annat använt CRISPR-tekniken för att förändra allt från möss, zebrafiskar och bananflugor till bakterier och jästsvampar. Dessutom experimenterar man också - till exempel i USA - med att förbättra grödor som människor äter.

Hur skulle världen kunna påverkas av användandet av genteknik?

Forskare över hela världen tävlar med varandra om att bli först med att använda det nya verktyget för olika ändamål inom medicin, men också för annat, som utveckling av nya grödor. I jämförelse med tidigare tekniker för genmodifiering är CRISPR billigare, snabbare, mer lättillgängligt och enklare att använda.

Varför tillåts inte genterapi i Sverige?

Förbudet skulle för- hindra försök på embryonal- och fosterstadiet och därmed för fram- tiden även genterapi på könsceller med effekter som går i arv. ... Genterapi på könsceller, där effekten går i arv, är däremot inte etiskt godtagbart, då konsekvenserna av sådan terapi inte kan överblickas eller förutses.

Är genterapi lagligt i Sverige?

Om man bedriver genterapi på könsceller kommer anlagen att föras vidare till kommande generation. Idag är detta förbjudet, i alla fall i i-länder, inklusive Sverige.

Vad finns det för risker med genteknik?

– Det finns inget som säger att det skulle vara farligare. Men risken som finns är att människor som är allergiska mot fisk då till exempel skulle bli allergiska mot potatis om den överförda genen leder till produktion av ett allergiframkallande ämne.