:

Varför värdskap?

Innehållsförteckning:

  1. Varför värdskap?
  2. Vad är ett gott värdskap?
  3. Hur kan jag visa gott värdskap i mötet med gäster arbetskamrater mig själv?
  4. Vad kan jag själv förbättra och tänka lite extra på för att vårt gemensamma värdskap ska utvecklas positivt?
  5. Vad är välkomnande?
  6. Vad betyder ordet värdskap?

Varför värdskap?

Med ett bra värdskap kan vi t. ex. hjälpa gästerna att sprida sig mer geografiskt och att hitta rätt tider att för olika besöksmål för att undvika trängsel. Det hjälper både besökaren och den värd som kommer efter dig i värdskapskedjan.

Vad är ett gott värdskap?

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se dem vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, klienter, patienter, studenter eller kollegor. Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, inkludering, kvalitet, vänskap och gästfrihet.

Hur kan jag visa gott värdskap i mötet med gäster arbetskamrater mig själv?

Att vara kollega är lika mycket en förmån, som ett ansvar. Den tredje scenen, är hur vi välkomnar oss själva. Själva källan till ett gott värdskap är att kunna välkomna sig själv. Att väl- komna allt man är, sina tankar, insikter, sin självkänsla och sitt självförtroende.

Vad kan jag själv förbättra och tänka lite extra på för att vårt gemensamma värdskap ska utvecklas positivt?

Det är många saker som är viktiga för att en person ska känna sig välkommen. Viktigaste är att gästen känner sig sedd, trygg och väntad. Tydlig information, funktionalitet och renlighet är relevanta faktorer för hur gästen uppfattar värdskapet.

Vad är välkomnande?

Generellt är folk väldigt välkomnande här för nya människor som vill involvera sig i saker. Mötet blir ett tecken: ett välkomnande in i en värld som vill honom väl. Entrévåningen hemma hos Felicia består till största del av ett välkomnande kök med gott om plats för umgänge.

Vad betyder ordet värdskap?

Värdskap är attityder och värderingar som bidrar till en inkluderande och välkomnande kultur som visas i ord och handling.