:

Har hinduismen Klädregler?

Innehållsförteckning:

 1. Har hinduismen Klädregler?
 2. Vilken människosyn har man inom hinduismen?
 3. Vilka heliga platser finns inom hinduismen?
 4. Vad kallas de religiösa ledarna inom hinduismen?
 5. Hur har hinduismen förändrats?
 6. Har människan ett egenvärde inom hinduismen?
 7. Vilka heliga platser finns det inom hinduismen och vilka högtider firar man?
 8. Vilka heliga platser finns inom buddhismen?
 9. Vad innebär hinduisk begravning?
 10. Vad är hinduismens utformning?
 11. Vad är hinduismen unik?
 12. Vad är hinduismens tidsuppfattning?

Har hinduismen Klädregler?

Det finns många olika modeller av kurtas och det är inte alltid lätt att veta skillnad på alla kläder. Kurtas kan man bära både till vardags och fest och vanligtvis så bär man pyjama till en kurta, men man kan också bära churidars eller dhoti till.

Vilken människosyn har man inom hinduismen?

Människor är enligt hinduismen varken goda eller onda, men vissa handlingar är bättre än andra. Och de handlingar som man utför i ett liv påverkar senare liv. Det här kallas karma. En del tror till och med att vilken samhällsgrupp - kast - man tillhör beror på hur man betett sig i tidigare liv.

Vilka heliga platser finns inom hinduismen?

Pilgrimsfärder till heliga platser leder till frälsning i hinduismen. Staden Varanasi är Indiens heligaste stad och är Shivas stad framför andra, men t ex Krishnas anhängare ser Mathura som den heligaste. Det finns mängder av pilgrimsplatser.

Vad kallas de religiösa ledarna inom hinduismen?

De viktigaste gudarna är Shiva (motsatsernas gud), Vishnu (som upprätthåller världen) och Mahadevi.

Hur har hinduismen förändrats?

Det finns ingen person - ingen Jesus, Muhammed eller Buddha - som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. ... Så småningom smälter Induskulturen och den ariska kulturen ihop.

Har människan ett egenvärde inom hinduismen?

Strikt taget finns det enligt hinduismen inget egenvärde i att återfödas gång på gång. Tvärtom, man tänker sig att kedjan av återfödelser är oändlig bakåt, och att det där- för inte finns någon anledning att eftersträva ytterligare födslar.

Vilka heliga platser finns det inom hinduismen och vilka högtider firar man?

Det viktiga inom hinduismen är inte någon trosbekännelse utan hur man lever och man tar sina gudar till hjälp för att leva rätt. Diwali och Holi är två mycket vanliga högtider som de flesta hinduer firar. Även sikherna firar Diwali, men då till minne av den sjätte gurun.

Vilka heliga platser finns inom buddhismen?

Bodh Gaya[redigera | redigera wikitext] Buddha ska ha nått upplysning under långvarig meditation i Bodh Gaya, och staden är därför den heligaste platsen inom buddhismen. Den är ett stort vallfärdsmål för buddhister och här finns en mängd tempel som representerar olika inriktningar inom buddhismen.

Vad innebär hinduisk begravning?

 • Hinduisk begravning innebär vanligtvis kremering, förutom riktigt heliga män/gurus som anses ha fått en andliggjord kropp och jordbegravs. Efter kremering sprider man askan i en flod – allra helst i den heliga floden Ganges om möjligheten finns.

Vad är hinduismens utformning?

 • Hinduismen är en mångskiftande polyteistisk religion med en mångfald gudar och varierande sedvänjor. Läran saknar trosbekännelse, dogmer och kyrklig struktur. Det råder därför stor olikhet mellan religionen i städerna och på landsbygden. Dessutom förekommer stora regionala skillnader i fråga om hinduismens utformning.

Vad är hinduismen unik?

 • Hinduism eller Sanatana Dharma är ett kollektivt namn för Indiska traditioner, religiös och filosofisk tro. Det är det främsta trossystemet i Indien med fler än 1 miljard anhängare. Vad som gör Hinduismen så unik är att det inte finns någon grundare då religionen växte fram under flera år från de vediska religionerna.

Vad är hinduismens tidsuppfattning?

 • Inom hinduismen råder en cyklisk tidsuppfattning. Det existerar därför inte någon början eller något slut. Enligt hinduisk tro skapas, förstörs och återuppstår världen liksom allt liv om och om igen. Allt liv ingår i ett evigt kretslopp ( samsara) av födelse, död och pånyttfödelse. Bild: SO-rummet.se.