:

Hur undviker man riskerna med styrketräning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur undviker man riskerna med styrketräning?
 2. Vilka risker finns med styrketräning?
 3. Vad betyder att förebygga skador?
 4. Varför kan styrketräning vara bra för att förebygga skador?
 5. Hur kan kroppen påverkas av att styrketräna med fel teknik eller fel belastning?
 6. Vilka skador kan uppstå om man inte värmer upp?
 7. Vilken ålder kan man börja träna med vikter?
 8. Hur hjälper muskelmassa och styrka dig att minska risken för skador?
 9. Vad betyder att förebygga?
 10. Vad betyder det att förebygga?

Hur undviker man riskerna med styrketräning?

undviker du skador vid styrketräning

 • Variera tunga och lätta vikter.
 • Lär dig rätt teknik.
 • Värm upp före.
 • Använd fria vikter, kablar och lyftselar.
 • Balansera träningen.

Vilka risker finns med styrketräning?

En av de absolut vanligaste skadorna på gymmet är överbelastningsskador. De uppstår när man antingen tränar fel eller tränar för ofta. Den överbelastade muskeln brister, protein kommer ut i vävnaden och orsakar inflammation, irritation och smärta. Har en muskel väl skadats behöver den vila tills den är läkt igen.

Vad betyder att förebygga skador?

Skadeförebyggande träning kan syfta till att stärka de strukturer som är särskilt utsatta inom den idrott som utförs och på så sätt förhindra att en skada uppstår. Den skadeförebyggande träningen skiljer sig ofta åt, även mellan två individer som utför samma idrott.

Varför kan styrketräning vara bra för att förebygga skador?

Ledband svarar långsamt på träning jämfört med muskler, men styrketräning medför att ledbanden blir starkare och tåligare. Vid immobilisering och inaktivitet försvagas också ledbanden långsamt på grund av låg blodförsörjning och låg hastighet i ämnes omsättningen jämfört med muskler.

Hur kan kroppen påverkas av att styrketräna med fel teknik eller fel belastning?

Det kan leda till problem som till exempel diskbuktning eller diskbråck. Ett vanligt problem hos många är att ryggen krummas i bottenläget av en knäböj eller marklyft. Det leder till att trycket på diskarna i ländryggen ökar, och därmed ökar även skaderisken.

Vilka skador kan uppstå om man inte värmer upp?

Skaderisken. En inaktiv muskel har kortare vävnader, både muskelvävnad och bindväv, som behöver mjukas upp genom skonsam uppvärmning. Dessutom ökar ledvätskan under uppvärmningen vilket leder till att leder och ligament smörjs och blir smidigare som i sin tur minskar risken för sträckningar och andra skador.

Vilken ålder kan man börja träna med vikter?

kan börja styrketräna vid 6-8-årsåldern, ca 15% svarade 8-10 år, 26% 10-12 år och 46% 12-14 år. Fröberg et al. (2014). Föräldrar har en mer negativ inställning till styrketräning jämfört med konditionsträning för deras barn.

Hur hjälper muskelmassa och styrka dig att minska risken för skador?

Du som tränar och äter bra kommer till och med att bilda lite mer muskelprotein än du bryter ned. Kan du plötsligt inte aktivera dina muskler, kommer nedbrytningen inte att öka speciellt mycket. Den kanske till och med minskar, eftersom fysisk aktivitet också bryter ned muskelmassa.

Vad betyder att förebygga?

Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa. Målet är också att det förebyggande arbetet ska leda till en ökad jämlikhet i hälsa. För att arbeta förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som går att påverka.

Vad betyder det att förebygga?

Förebygga betyder i stort sett samma sak som förekomma.