:

Vilka blodgrupper går inte ihop?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka blodgrupper går inte ihop?
 2. Kan man få barn om man har samma blodgrupp?
 3. Får alla syskon samma blodgrupp?
 4. Vilket blod kan ges till alla?
 5. Varför kan blodgrupp 0 ge till alla?
 6. Varför byta blod på en nyfödd?
 7. Kan man byta blodgrupp?
 8. Kan två syskon ha olika blodgrupper?
 9. Hur många har O negativ?
 10. Vilket blod ges vid akuta situationer då det inte finns tid för Blodtypning?
 11. Vad är blodgrupperna AB och B?
 12. Kan blodgrupp 0 ge blod till samtliga blodgrupper?
 13. Varför behöver föräldrarna ha blodgrupp 0?

Vilka blodgrupper går inte ihop?

Det gör att blod från olika blodgrupper inte kan blandas hur som helst. Du som har blodgrupp A, har antikroppar i blodet som angriper B-blodkroppar. Du som har blodgrupp B har antikroppar mot A-blodkroppar. Vid blodgrupp AB saknas antikroppar mot både A-blodkroppar och B-blodkroppar.

Kan man få barn om man har samma blodgrupp?

Trots att mamman har blodgrupp 0, kommer inget av hennes barn att ha det, eftersom anlagen för blodgrupperna A och B dominerar. Men det är också så att inget av barnen kommer att ha samma blodgrupp som sin pappa.

Får alla syskon samma blodgrupp?

Om ett syskon eller en förälder har blodgruppen O-, är sannolikheten större för att även den egna blodgruppen är O-. En patient med blodgruppen O- kan endast ges blod från den egna blodgruppen, men akutblod kan ges alla övriga patienter i situationer där man inte hinner ta reda på patientens blodgrupp.

Vilket blod kan ges till alla?

0 kan ge blod till alla blodgrupper. B kan ge blod till B och AB. AB kan ge blod till AB.

Varför kan blodgrupp 0 ge till alla?

B kan ge blod till B och AB och ta emot blod från blodgrupp B och 0. AB kan bara ge blod till AB men ta emot blod från alla blodgrupper. 0 kan ge blod till alla blodgrupper men bara ta emot blod från sin egen blodgrupp. Ett protein, som kan finnas på blodkroppens yta, är den så kallade Rh-faktorn.

Varför byta blod på en nyfödd?

Det kan göra så att fostret får blodbrist. Allvarlig immunisering är när du som är gravid har höga nivåer av antikroppar och fostret visar tecken på blodbrist. Det spelar ingen roll för det nyfödda barnet om blodet blandas i samband med förlossningen. Det är bara i magen som det kan bli problem.

Kan man byta blodgrupp?

A kan ge blod till A och AB och ta emot blod från blodgrupp A och 0. B kan ge blod till B och AB och ta emot blod från blodgrupp B och 0. AB kan bara ge blod till AB men ta emot blod från alla blodgrupper. 0 kan ge blod till alla blodgrupper men bara ta emot blod från sin egen blodgrupp.

Kan två syskon ha olika blodgrupper?

Varje person har två arvsanlag som kan vara A+A, A+0, B+B, B+0, A+B eller 0+0. A och B är så kallade dominanta anlag, medan 0 är recessivt, alltså inte dominant. ... Du som har kombinationen A+B får blodgruppen AB, eftersom båda anlagen är dominanta.

Hur många har O negativ?

För närvarande är knappt 8 procent av blodgivarna O negativa. Antalet aktiva blodgivare är cirka 10 000.

Vilket blod ges vid akuta situationer då det inte finns tid för Blodtypning?

Vad händer om det inte finns tid för blodtypning? Vid riktigt akuta situationer när det kanske inte finns tid att blodtypa patienten före blodtransfusionen. använder man de röda blodkropparna från O Rh- blod tills dess att patientens blodtyp hunnit bli bestämd.

Vad är blodgrupperna AB och B?

 • Blodgrupperna AB och B är ganska ovanliga. I många länder används bokstaven O i stället för siffran noll. O står för det tyska ordet ohne, som betyder utan. Proteiner på blodkroppens yta bestämmer vilken blodgrupp du har. Det som skiljer de olika blodgrupperna åt är små proteiner som kallas antigener.

Kan blodgrupp 0 ge blod till samtliga blodgrupper?

 • Blodgrupp 0 kan ge blod till samtliga blodgrupper. Blodgrupp 0 kan bara ta emot blod från 0. Till detta kommer Rh systemet vilket gör gällande att den som är Rh positiv bara kan ge blod till Rh positiv medan den som är Rh negativ kan ge blod både till Rh positiv och till Rh negativ.

Varför behöver föräldrarna ha blodgrupp 0?

 • Föräldrarna behöver dock inte ha blodgrupp 0 för att barnet ska få det. Till exempel kan en förälder med blodgrupp A som har anlagen A+0 och en förälder med blodgrupp B som har anlagen B+0 få ett barn som har 0+0 och alltså blodgrupp 0.