:

Hur säkerställer du att patienten får rätt antal Warantabletter?

Innehållsförteckning:

  1. Hur säkerställer du att patienten får rätt antal Warantabletter?
  2. Kan man krossa Waran?
  3. Vilken är den vanligaste biverkan vid överdosering av Waran?
  4. Hur doseras Waran?
  5. Vad ska du kontrollera innan du administrerar t Waran?
  6. Varför ska tabletter ges med vätska?
  7. Kan man krossa Ipren tabletter?
  8. Kan man krossa tabletter?
  9. Vad händer om man tar för mycket Waran?
  10. Vad har Trombyl för biverkningar?

Hur säkerställer du att patienten får rätt antal Warantabletter?

Waran är ett blodförtunnande läkemedel som inte delas i dospåse. För att säkerställa att patienten får rätt antal tabletter ska du kontrollera den separata ordinationshandlingen. Tabletter som innehåller Paracetamol (t ex Alvedon, Panodil, Reliv m fl) kan ge allvarliga biverkningar.

Kan man krossa Waran?

Tabletten går att dela eller krossa för de patienter som har svårt att svälja en hel tablett. Doseringen varierar från person till person och även från gång till gång för samma person. Blodets förmåga att levra sig måste därför kontrolleras för att bestämma vilken dos man ska ta.

Vilken är den vanligaste biverkan vid överdosering av Waran?

Behandling med warfarin kan orsaka blödning, även allvarliga, från samtliga organ, inklusive epistaxis, hemoptys, hematuri, gingival blödning, blåmärken, vaginal blödning, subkonjunktival blödning, gastrointestinal blödning, hjärnblödning, förlängd och omfattande blödning efter kirurgi eller trauma.

Hur doseras Waran?

Doseringschema för warfarin (Waran) När snabb behandlingseffekt inte är nödvändig, kan man starta dag 1 med 2 tabletter [5 mg] per dag och göra den första kontrollen av PK dag 4. Vid PK

Vad ska du kontrollera innan du administrerar t Waran?

Kontrollera namn, personnummer, datum, klockslag, antal tabletter och att det stämmer med vad som står på apodospåsen eller dosett. Ibland har den enskilda flera dispenseringssätt ex både dosett och apo-dos, flytande, plåster, suppositorier, insulin, inhaltioner.

Varför ska tabletter ges med vätska?

Tabletter, kapslar och pulver ska alltid intas med riklig mängd vätska och i sittande ställning. Läkemedel kan ge skador i matstrupen om de fastnar i halsen. Mixturer och droppar är flytande läkemedel som ska tas genom munnen.

Kan man krossa Ipren tabletter?

Alla tabletter och kapslar kan inte delas eller krossas, till exempel på grund av sämre effekt eller risk för biverkningar i munhåla och svalg.

Kan man krossa tabletter?

En del tabletter och kapslar går att dela eller krossa, men det gäller inte alla. En del är till och med direkt olämpliga att krossa. Vissa tabletter behöver lösas upp extra långsamt i magen och tarmarna. Om man delar eller krossar sådana tabletter fungerar de inte som de ska.

Vad händer om man tar för mycket Waran?

Vid för hög dos av Waran kan du få ökad blödningstendens, t ex blod i urin eller avföring, hudblödningar (blåmärken) eller blödningar i tandköttet.

Vad har Trombyl för biverkningar?

Trombyl kan precis som andra läkemedel ge biverkningar för en del personer. De mest förekommande är magbesvär och ökad risk för blödningar, såsom blåmärken.