:

Under vilka förutsättningar får huvudmannen besluta att utbildningen på en kurs i komvux ska upphöra?

Innehållsförteckning:

 1. Under vilka förutsättningar får huvudmannen besluta att utbildningen på en kurs i komvux ska upphöra?
 2. När får man studera på komvux?
 3. Får man lov på komvux?
 4. Kan man läsa in grundskolan på komvux?
 5. Vem har rätt att studera på komvux?
 6. Kan man läsa om en kurs på komvux?
 7. När börjar komvux hösttermin?
 8. Hur snabbt kan man läsa upp ett betyg?
 9. Har man sommarlov på Komvux?
 10. Vad är studieintyg Komvux?

Under vilka förutsättningar får huvudmannen besluta att utbildningen på en kurs i komvux ska upphöra?

Den som har blivit antagen till en kurs har rätt att gå klart kursen. Huvudmannen får dock besluta att en elev inte ska få gå klart kursen om hen inte har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör tillfredsställande framsteg. för att komma till rätta med att en elev uppträder ordningsstörande.

När får man studera på komvux?

Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet får du börjakomvux även om du är under 20 år. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

Får man lov på komvux?

Nej, det finns inga lov inom vuxenutbildningen.

Kan man läsa in grundskolan på komvux?

komvux kan du läsa de flesta av de ämnen som ingår i den nioåriga grundskolan. Där hittar du också information om vilka förkunskaper du behöver för att läsa en viss kurs. ...

Vem har rätt att studera på komvux?

En vuxen är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år hen fyller 20 år....Det gäller förutsatt att hen:

 • är bosatt i Sverige,
 • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
 • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och.
 • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Kan man läsa om en kurs på komvux?

Höja betyg eller läsa tilläggskurser Om du har fått betyget F kan du läsa om på kursen på komvux. Vad är en prövning? En prövning är en tenta (ofta både skriftligt och muntligt) som du gör för att höja betyget i en kurs eller för ett betyg i en kurs du inte har gått på gymnasiet.

När börjar komvux hösttermin?

komvux erbjuds allt mellan fristående kurser till hela utbildningar (kurspaket). Det är tidigast från 1 juli det kalenderåret som man fyller 20 år eller om man är yngre, men redan har klarat av en treårig gymnasial utbildning, som man kan börja studera på Komvux.

Hur snabbt kan man läsa upp ett betyg?

Det kan istället vara en fördel att läsa det nu när du vet vad du vill och är intresserad av. En gymnasieutbildning tar normalt 3 år men på Komvux har du möjlighet att styra takten själv och läsa snabbare om du vill det. Ta kontakt med Komvux i din kommun och be om hjälp med att lägga upp en studieplan som passar dig.

Har man sommarlov på Komvux?

Det innebär att komvux på distans på NTI-skolan inte tar sommarlov, utan har sommarkurser för dig att studera under hela sommaren.

Vad är studieintyg Komvux?

Resultatintyg visar alla dina avklarade kurser och eventuell examen. Registreringsintyg visar vilka kurser du är eller har varit registrerad på, för de valda terminerna. Du kan få samtliga intyg på svenska och engelska.