:

Har buddhismen någon helig plats?

Innehållsförteckning:

  1. Har buddhismen någon helig plats?
  2. Hur ser man på kvinnor och män inom buddhismen?
  3. Vilka olika inriktningar finns det inom buddhismen var finns de och vad har de för likheter olikheter med varandra vad skiljer dem åt?
  4. Vilken är hinduismens heligaste plats och varför är den så helig?
  5. Har hinduism en helig plats?
  6. Var förvaras Buddhas aska?
  7. Hur ser man på kvinnor och män inom hinduismen?
  8. Hur ser hinduismen och buddhismen på kvinnor?
  9. Vad är buddhismens levnadsregler?

Har buddhismen någon helig plats?

Bodh Gaya[redigera | redigera wikitext] Buddha ska ha nått upplysning under långvarig meditation i Bodh Gaya, och staden är därför den heligaste platsen inom buddhismen. Den är ett stort vallfärdsmål för buddhister och här finns en mängd tempel som representerar olika inriktningar inom buddhismen.

Hur ser man på kvinnor och män inom buddhismen?

Likt andra religioner har buddhismen med tiden anpassats till respektive lands kultur. Inom många av länderna i Östasien är kvinnan fortfarande underställd mannen. Men traditionella könsrollsmönster är inte buddhism. Kvinnor och män är underställda samma naturlagar och reagerar på samma sätt inför livet.

Vilka olika inriktningar finns det inom buddhismen var finns de och vad har de för likheter olikheter med varandra vad skiljer dem åt?

Med tiden blev åsiktsskillnaderna så stora att anhängarna splittrades i tre skolor, theravada, mahayana och så småningom vajrayana. Theravadas anhängare tror att nirvana är möjlig endast för munkar (eller ibland nunnor), medan mahayanas anhängare tror att alla människor kan nå nirvana.

Vilken är hinduismens heligaste plats och varför är den så helig?

Läget vid Ganges gör Varanasi till den allra heligaste av hinduismens sju heliga städer. Enligt myten silas floden genom Shivas hår. Därför avbildas guden ofta med en liten kvinnogestalt i håret, Ganga. ... Staden ligger på Ganges norra strand och öppnar sig mot floden.

Har hinduism en helig plats?

Pilgrimsfärder till heliga platser leder till frälsning i hinduismen. Staden Varanasi är Indiens heligaste stad och är Shivas stad framför andra, men t ex Krishnas anhängare ser Mathura som den heligaste. Det finns mängder av pilgrimsplatser.

Var förvaras Buddhas aska?

En stupa (sanskrit: stūpa, 'hårtofs', 'krön' eller 'topp') är en buddhistisk byggnad, vanligen på en omgärdad och rikt utsmyckad plats. Stupan är också känd under sitt tibetanska namn chörten.

Hur ser man på kvinnor och män inom hinduismen?

I den hinduiska traditionen finns det mycket tydliga könsroller. Familjen utgör kärnan i samhället och till följd av det uppfattas mannen främst som familjeöverhuvud, medan kvinnan definieras utifrån sin roll som hustru och mor. Mannen har dessutom religiösa plikter både i rollen som familjeöverhuvud och som individ.

Hur ser hinduismen och buddhismen på kvinnor?

Det är väldigt stor skillnad på kvinnors roll i hinduismen och buddhismen. Inom hinduismen anses kvinnan vara något dåligt att födas till och dem har det ofta väldigt svårt i hemmet. ... Så man kan säga att kvinnan har det klart mycket bättre i buddhismen än i hinduismen.

Vad är buddhismens levnadsregler?

Jag avstår från att ta vad som inte är givet. Jag avstår från sexuell vanskötsel. Jag avstår från falskt tal. Jag avstår från att inta alkohol och droger som leder till oaktsamhet.