:

Vad heter fotens muskler?

Innehållsförteckning:

 1. Vad heter fotens muskler?
 2. Vad består foten av?
 3. Vilka nerver finns i foten?
 4. Hur många leder i foten?
 5. Vad heter knölen på foten?
 6. Vad heter insidan av foten?
 7. Vilka leder finns i foten?
 8. Är människofot?
 9. Varför får man stickningar i fötterna?
 10. Kan inte gå på foten?

Vad heter fotens muskler?

Lumbrikalerna i foten böjer småleder framtill och undertill. Forskningen antyder att Quadratus Plantae rekryteras före Flexor Digitorum Longus. Tredje lagret består av Adduktor Hallucis Transversus, Adduktor Hallucis Oblique, Flexor Hallucis Brevis och Flexor Digiti Minimi Brevis.

Vad består foten av?

Fotens ben

 • Hälbenet (calcaneus)
 • Språngbenet (talus)
 • Båtbenet (os naviculare)
 • Inre kilformade benet (os cuneiforme mediale)
 • Mellersta kilformade benet (os cuneiforme intermedium)
 • Yttre kilformade benet (os cuneiforme laterale)
 • Tärningsbenet (os cuboideum)
 • 5 st Metatarsalben (ossa metatarsalia I-V)

Vilka nerver finns i foten?

Fotens huvudsakliga motoriska och sensoriska nerv är den bakre skenbesnmuskeln (tibialis posterior) som går framåt foten nedanför ankeln. Fotens blodtillförsel försäkras av två artärer. Den viktigare artären löper in i samma kanal under inre fotknölen som nervtråden gör.

Hur många leder i foten?

Det finns många stora och små leder (hela 33 stycken) i foten. Detta innebär att artros i foten eller fotleden kan ge sig tillkänna på olika sätt beroende på vilken av alla dessa leder som drabbas. Det vanligaste symtomet är smärta vid gång eller löpning, ofta i kombination med stelhet.

Vad heter knölen på foten?

Vristen (latin: tarsus) eller fotleden är det anatomiska partiet mellan smalbenet och foten och består av flera leder och ben. I vristen möts skenbenet, vadbenet och fotens ben. Ankel kan avse vrist eller (yttre eller inre) fotknöl (malleol).

Vad heter insidan av foten?

Oftast smärtar det kring inre fotknölen, insidan mellanfoten, under hälen, insidan under framfoten eller kring stortån.

Vilka leder finns i foten?

Fotrotens distala rad utgörs av os naviculare, os cuniforme mediale, intermedium och laterale samt os cuboideum. Talus är fotrotens näst största ben. Talus ledar mot tibia superiort och fibula lateralt. Inferiort ledar talus mot calcaneus och ventralt mot os naviculare.

Är människofot?

Hälfot (pes calcaneovalgus) är en medfödd fotfelställning som upptäcks direkt efter födelsen. Hälfot förekommer något oftare hos flickor än hos pojkar och är inte ärftligt. Felställningen beror på att barnets fot legat på detta sätt i livmodern. Foten och fotleden går relativt lätt att tänja till en normal position.

Varför får man stickningar i fötterna?

Dina besvär tyder på att nervtrådarna som skickar känselsignaler till hjärnan inte fungerar helt perfekt. Det kan finnas många orsaker till detta. En vanlig orsak som du säkert känner igen är när man suttit för länge med benen i kors så att foten somnar. När den "vaknar" så brukar det pirra och sticka i den.

Kan inte gå på foten?

Att ha ont i foten är vanligt och kan bero på att du har trampat snett, stukat eller vrickat foten. Du kan också ha använt skor som har felbelastat muskler och leder i foten vilket ofta gör att du får ont i hålfoten. Övervikt och graviditet kan också ge smärta i hålfoten.