:

Vad heter linjen mellan Luleå och Narvik?

Innehållsförteckning:

  1. Vad heter linjen mellan Luleå och Narvik?
  2. Hur ofta går malmtågen till Narvik?
  3. När byggdes Malmbanan till Narvik?
  4. Hur mycket lastar en Malmvagn?
  5. Finns det mellan Narvik och Kiruna?
  6. Vad heter linjen mellan Kristinehamn och Gällivare?
  7. Har två stationer på Malmbanan?
  8. Mellan vilka orter går Malmbanan?
  9. Vilket namn hade förr nattåget mellan Stockholm och Narvik?
  10. Hur mycket väger en Malmvagn?

Vad heter linjen mellan Luleå och Narvik?

Malmbanan är en cirka 500 kilometer lång järnvägslinje som går på linjen Luleå-Gällivare-Kiruna-Riksgränsen och fram till Narviks hamn i Norge. Norska delen av banan heter Ofotbanen och Malmbanans sträcka i Norge är cirka 43 km.

Hur ofta går malmtågen till Narvik?

Mellan Kiruna och Narvik går det idag ca 24 malmtåg per dygn i båda riktningarna och mellan Malmberget och Luleå ca åtta malmtåg per dygn i bägge riktningarna.

När byggdes Malmbanan till Narvik?

1903 invigdes Malmbanans norra sträck- ning, Kiruna–Narvik. Redan 1888 var den södra delen av Malmbanan, mellan Gällivare och Luleå, klar. Det hårda arbetet med att bygga Malm- banan var en milstolpe i historien om den svenska infrastrukturen.

Hur mycket lastar en Malmvagn?

Varje vagn väger tom drygt 20 ton. Lasten är idag cirka 100 ton per vagn. Vagnarna har fyra hjulaxlar, så en ökning från 30 till 31 tons axellast ger en teoretisk ökning på 4 ton mer last per vagn.

Finns det mellan Narvik och Kiruna?

Eldrift infördes 1915 på sträckan Kiruna–Riksgränsen (SJ:s första reguljära eldrift) och på hela Malmbanan 1923. Malmbanan är en cirka 500 kilometer lång järnvägslinje som går mellan Narvik och Luleå (egentligen Riksgränsen-Boden) och är en av världens äldsta malmjärnvägar. Den ägs och förvaltas av Trafikverket.

Vad heter linjen mellan Kristinehamn och Gällivare?

Inlandsbanan är en svensk järnväg som går mellan Kristinehamn i söder och Gällivare i norr, totalt en sträcka av 1 288 kilometer (om sträckan Östersund–Brunflo, vilken är 15 kilometer och gemensam med Mittbanan, räknas in).

Har två stationer på Malmbanan?

Längs Malmbanans övre del finns flera snarlika stationshus som byggdes för att även inrymma transformatorstationer. Abisko Östra (Ak, 3) är en av de viktigaste stationerna på sträckan med ett stort stationshus och fem spår.

Mellan vilka orter går Malmbanan?

Malmbanan är en cirka 500 kilometer lång järnvägslinje som går mellan Narvik och Luleå (egentligen Riksgränsen-Boden) och är en av världens äldsta malmjärnvägar. Den ägs och förvaltas av Trafikverket. Den del som går i Norge mellan Riksgränsen och Narvik heter officiellt inte Malmbanan utan Ofotbanen.

Vilket namn hade förr nattåget mellan Stockholm och Narvik?

Norrlandståget är ett inofficiellt namn för den av Trafikverket upphandlade tågtrafiken Narvik–Luleå–Stockholm.

Hur mycket väger en Malmvagn?

Iore-lok är kopplade i par, och drar upp till -tons malmvagnar (totalt 8 160 ton exklusive lok). Tidigare drogs 52 vagnar av Dm3-loken. Malmtågen har särskilda koppel som tillåter betydligt tyngre tåg.