:

Hur ser gädda ut?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ser gädda ut?
  2. Är gäddan fridlyst?
  3. Hur vet man när gäddan leker?
  4. Är gäddan?
  5. Hur djupt går gäddan?

Hur ser gädda ut?

Gäddans utseende och form är omisskännliga. Ryggfenan är placerad långt bak, i jämnhöjd med analfenan. Färgen kan variera från blekt gulvit med gröna inslag till mörkt svartgrön. ... En gädda uppemot tio kilo eller mer är i stort sett alltid en hona.

Är gäddan fridlyst?

Under perioden 1 mars ‑ 31 maj är det förbjudet att fiska efter gädda inom Gotlands kustvatten, Kalmarsund och Öland. På kusträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län finns flera fredningsområden. Fredningsområden hittar du i kartan på Svenska fiskeregler.

Hur vet man när gäddan leker?

Lekområde. Leken sker från mars till juni, i sjöar i anslutning till täta vassbälten och på översvämmade strandängar och vid kusten i vegetationsklädda grunda vikar där vattentemperaturen stiger snabbast under våren. Likt många andra sötvattensarter på kusten kan också gäddan vandra upp i sötvatten för att leka.

Är gäddan?

Gädda (Esox lucius) Gäddan är en vanlig rovfisk i sötvatten över hela landet och i Östersjöns skärgårdar. Stora honor kan väga över 20 kilo. ... Gäddan äter alla slags fiskar, även sin egen art. Den kan också fånga grodor och fågelungar.

Hur djupt går gäddan?

De riktigt stora gäddorna står oftast på mellan 5 och 10 meters djup, men normala gäddor kan ibland gå mycket grunt. Fiska därför både i ytan, nära stranden och runt grynnor, vassar och djupkanter.