:

Kan man tvingas till faderskapstest?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man tvingas till faderskapstest?
  2. Hur begära man faderskapstest?
  3. Hur lång tid tar det att få svar på ett faderskapstest?
  4. Hur lång tid tar en faderskapsutredning?
  5. Vilket namn får barnet om föräldrarna inte är gifta?

Kan man tvingas till faderskapstest?

Om du inte vill hjälpa familjerätten med deras faderskapstest kan istället ärendet tas till domstolen. Domstolen kan då begära att du skall göra ett DNA-test för att se om du om fader till barnet, ett sådant test som är utfärdat av domstolen kan inte nekas utan konsekvenser.

Hur begära man faderskapstest?

Socialnämnden kan med hjälp av domstol begära att mannen ska lämna DNA-prov för att fastställa om han är pappa eller ej. Det finns även en möjlighet att för barnet (men per talan av dig) att väcka talan mot mannen för fastställelse av faderskap.

Hur lång tid tar det att få svar på ett faderskapstest?

Analyserna tar cirka två veckor efter att sista prov inkommit.

Hur lång tid tar en faderskapsutredning?

6 § föräldrabalken). Faderskapsutredningen bör bedrivas skyndsamt och ska normalt vara klar inom ett år från barnets födelse (2 kap. 8 § föräldrabalken). Om utredningen med tillräcklig säkerhet talar för att en viss man är barnets far, bör socialnämnden bereda denne tillfälle att bekräfta faderskapet (2 kap.

Vilket namn får barnet om föräldrarna inte är gifta?

Om föräldrarna har olika efternamn gäller olika regler. Är barnet familjens första barn får föräldrarna välja vilket efternamn barnet ska ha. De kan också välja ett efternamn som någon av föräldrarna har haft tidigare. Om barnet har äldre syskon med samma mamma och pappa så får barnet samma efternamn som sitt syskon.