:

Hur hög får en vägbula vara?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hög får en vägbula vara?
 2. Vilka regler gäller för farthinder?
 3. Måste man skylta för farthinder?
 4. Vem får sätta ut farthinder?
 5. Vad kostar ett farthinder?
 6. Får man ha farthinder på 70 väg?
 7. Får man ställa ut blomlådor som farthinder?
 8. Får man köra om på farthinder?
 9. Vilket vägmärke varnar för farthinder?
 10. Får man sätta ut blomlådor?

Hur hög får en vägbula vara?

(ca 4 m långa och 10 cm höga) är 15-20 km/h för bussar och 25-30 km/h för bilar. Hastigheten för bussar brukar, enligt rapporten, vara runt 60 % av bilarnas för vanliga gupp.

Vilka regler gäller för farthinder?

Riktlinjer för flyttbara farthinder

 • Hindren får vara max 5-6 cm höga.
 • Hindren ska ha cirkulär ovandel och ändsidorna en mjuk avfasning.
 • Infällda reflexer ska finnas väl synliga.
 • Ett hinder får inte placeras närmare en korsning än 20 meter.
 • Avstånd mellan två grupper med farthinder bör vara cirka 80 meter.

Måste man skylta för farthinder?

Det är viktigt att du som enskild väghållare märker ut farthinder på ett tydligt sätt så att trafikanterna ser hindret. ... Kompletteras utmärkningen med en varningsskylt, förslagsvis "Annan fara" eller "Avsmalnande väg" med tilläggstavla farthinder alternativt skylt för 30 km/tim rekommenderad hastighet.

Vem får sätta ut farthinder?

Vart får jag sätta upp farthinder? Detta beror på vem som äger vägen. ... Vid en vägsamfällighet eller annan plats där man äger vägen tillsammans behöver man ett gemensamt beslut i styrelsen om att farthinder får läggas ut. Om det är en kommunal väg får man ansöka hos kommunen.

Vad kostar ett farthinder?

Vad kostar farthinder? Hos oss kan du köpa billiga farthinder från 680 kr. Välj mellan flera modeller och storlekar, i flera prisklasser – Alla av högsta kvalité, såklart.

Får man ha farthinder på 70 väg?

Vi har en "sk 70 väg". Svar: Man har som väghållare rätt att besluta om man vill ha farthinder. ... Om stämman beslutar att farthinder ska uppföras måste de göras i enlighet med Trafikverkets bestämmelser.

Får man ställa ut blomlådor som farthinder?

Om du vill sänka hastigheten på trafiken i ditt bostadsområde kan du ansöka om tillstånd att placera ut blomlådor som trafikhinder.

Får man köra om på farthinder?

När jag krypkör över fartguppet i höger fil så blir jag i stort sett alltid omkörd i vänster fil vid dessa övergångsställen. Är detta tillåtet? Svar: ... Man får inte köra om varken bil, cykel eller spårvagn och det är också förbjudet att passera ett fordon som stannat vid ett övergångsställe för att släppa över gående.

Vilket vägmärke varnar för farthinder?

A9 Varning för Farthinder Vägmärke för permanent användning på allmän väg.

Får man sätta ut blomlådor?

Blomlådor och flyttbara gupp får endast sättas ut inom tättbebyggt område. Blomlådor ska placeras ut med minst 50 meter fri sikt och minst 20 meter från korsning eller kurva. Flyttbara gupp ska placeras ut minst 20 meter från korsning eller kurva, avstånden mellan två farthinder ska vara minst 80 meter.