:

Hur är det att vara kristen i Iran?

Innehållsförteckning:

 1. Hur är det att vara kristen i Iran?
 2. Har Iran religionsfrihet?
 3. Hur påverkar religionen samhället i Iran?
 4. Hur många procent är kristna i Iran?
 5. Vad är det för religion i Iran?
 6. Vilken religion har man i Iran?
 7. Hur kom islam till Iran?
 8. Hur påverkar religionen Iran?
 9. Vilken religion finns i Iran?
 10. Vad kallas kristna i Iran?
 11. Vad är religioner i Iran?
 12. När blev Iran en islamisk republik?
 13. Vad är det politiska systemet i Iran?
 14. Vilka länder är grannstater i Iran?

Hur är det att vara kristen i Iran?

Enligt det islamiska rättssystemet sharia, som gäller i Iran, är konversion från islam till annan religion förbjuden. Brottet medför dödsstraff. Fram t.o.m. 1995 beviljades därför kristna konvertiter från Iran asyl i Sverige men i januari 1996 ändrades praxis.

Har Iran religionsfrihet?

Alla stater måste tillförsäkra sina medborgare rätten till religionsfrihet. ... I slutet av maj i år uppvaktade EU det iranska utrikesministeriet och påtalade den bristande respekt för religionsfrihet som råder i Iran.

Hur påverkar religionen samhället i Iran?

Iran idag. Iran är en islamisk republik, i praktiken en religiös diktatur. Det finns ett folkvalt parlament och en folkvald president, men de religiöst lärda har den yttersta makten, i synnerhet de mest konservativa kretsarna.

Hur många procent är kristna i Iran?

Idag sker konvertering till zoroastrismen i hemlighet i Iran. Idag finns bara en rest om cirka 200 troende i Iran.

Vad är det för religion i Iran?

Den överväldigande majoriteten av iranierna är muslimer. De allra flesta – särskilt inom de största folkgrupperna perser och azerier – tillhör den shiamuslimska inriktningen inom islam. Iran har världens största shiamuslimska befolkning. Andra religiösa grupper diskrimineras.

Vilken religion har man i Iran?

Den överväldigande majoriteten av iranierna är muslimer. De allra flesta – särskilt inom de största folkgrupperna perser och azerier – tillhör den shiamuslimska inriktningen inom islam. Iran har världens största shiamuslimska befolkning. Andra religiösa grupper diskrimineras.

Hur kom islam till Iran?

Iran historia, efter Kristus – 1899 I mitten av 600-talet erövrades sasiniderväldet av araberna. Islam ersatte zoroastrismen, elddyrkan, som officiell religion, och Persien underställdes det arabiska kalifatet. Efter att kalifatet försvagats i slutet av 900-talet följde perioder av turkiskt och mongoliskt herravälde.

Hur påverkar religionen Iran?

Islam. ... Islam är från 1503 officiell religion och efter iranska revolutionen 1979 reglerar den även statsskicket. Över 80 procent av Irans muslimer hör till den shiitiska tolvsekten, medan resterande muslimer – företrädesvis araber och kurder bosatta i landet – är sunniter.

Vilken religion finns i Iran?

Den överväldigande majoriteten av iranierna är muslimer. De allra flesta – särskilt inom de största folkgrupperna perser och azerier – tillhör den shiamuslimska inriktningen inom islam. Iran har världens största shiamuslimska befolkning.

Vad kallas kristna i Iran?

Andra viktigare minoriteter bekänner sig till kristendom (ortodoxa armenier, ca 200 000 och assyrier, ca 30 000) samt omkring 50 000 till judendom. Judendomen är en av Irans äldsta religioner. Den iranska judiska diasporan är den äldsta i världen och har sina rötter i den babylonska fångenskapen.

Vad är religioner i Iran?

 • Religion i Iran består främst av fem olika religioner. Det är Zoroastrism, judendom, kristendom, islam och baha'i. Shiaislam gjordes till officiell religion av Safavidernas dynasti redan 1503. Efter den iranska revolutionen 1979 blev det förbjudet att konvertera från islam eller att uppmuntra andra att konvertera från islam.

När blev Iran en islamisk republik?

 • Landet blev officiellt en islamisk republik den efter den iranska revolutionen ledd av ayatollah Ruhollah Khomeini. Iran är en av grundarna av FN, NAM, IKO och OPEC. Det politiska systemet i Iran, baserat på 1979 års Islamska republiken Irans konstitution, omfattar flera intrikata styrande statsorgan.

Vad är det politiska systemet i Iran?

 • Iran är en av grundarna av FN, NAM, IKO och OPEC. Det politiska systemet i Iran, baserat på 1979 års Islamska republiken Irans konstitution, omfattar flera intrikata styrande statsorgan. Irans högsta maktinstans är den högsta ledaren. Islam är den officiella religionen och persiska är det officiella språket.

Vilka länder är grannstater i Iran?

 • Kazakstan och Ryssland är därigenom även Irans grannstater i norr. Iran gränsar till Afghanistan och Pakistan i öster, Persiska viken och Omanbukten i söder, Irak i väster och Turkiet i nordväst. Teheran är Irans huvudstad och största stad samt centrum för landets industriella, kommersiella, finansiella och kulturella liv.