:

Finns igelkottar i Norrland?

Innehållsförteckning:

 1. Finns igelkottar i Norrland?
 2. Var finns igelkottar i Sverige?
 3. Hur många taggar har en igelkott?
 4. Kan igelkottar fräsa?
 5. Kan igelkottar bitas?
 6. Hur stort revir har en igelkott?
 7. Vart bor igelkottar?
 8. Är igelkotten fridlyst?
 9. Vad gör Igelkoten för att få barn?
 10. Hur lever igelkottar?
 11. Vad är igelkotten på Gotland?
 12. Vad är naturliga fiender till igelkotten?
 13. Vilka insekter äter igelkotten?
 14. När går igelkotten i dvala?

Finns igelkottar i Norrland?

Igelkott förekommer i kulturbygder i Götaland, Svealand samt längs Norrlandskusten, och är vanligare i anlutning till mänsklig bebyggelse (villasamhällen, parker, trädgårdar) än i ren jordbruksbygd.

Var finns igelkottar i Sverige?

Igelkotten är vanligast i södra och mellersta Sverige. I norr förekommer den bara i en remsa som sträcker sig längs kustlinjen. Igelkotten är ett nyttigt trädgårdsdjur som i huvudsak livnär sig på insekter.

Hur många taggar har en igelkott?

Buken och det mesta av huvudet är täckta med vanligt hår. En igelkott har ca 6 000 taggar som vardera är ca 2-3 cm långa. Taggarna är ett utmärkt försvar, särskilt då igelkotten rullar ihop sig till en boll med alla taggarna stående på ända. En igelkott väger cirka 0,5-1 kg och är 20-30 cm långa med en kort svans.

Kan igelkottar fräsa?

Hanen springer tyst runt, runt honan som fräser och spottar mot honom i timmar.

Kan igelkottar bitas?

Kan igelkottar bitas? Jo, det må du tro. De har klor också. Som synes spisar igelkottar också överblivna ben från grillade kotletter.

Hur stort revir har en igelkott?

Hanar vandrar regelbundet genom ett revir som kan vara 100 hektar stort. Honor har däremot territorier som sällan är större än 30 hektar. Allmänt vistas igelkottar hela livet i samma område. Fördelade över hela reviret finns flera bon av gräs, löv, kvistar och barr som igelkotten uppsöker oregelbundet.

Vart bor igelkottar?

Igelkotten lever i större delar av Västeuropa, Centraleuropa, på Brittiska öarna, på Iberiska halvön, i Italien, på flera öar i Medelhavet, på Balkan, i södra Finland, i delar av Europeiska Ryssland och i större delen av Skandinavien.

Är igelkotten fridlyst?

I april 2020 klassades igelkotten som NT, Nära hotad på Artdatabankens rödlista. Hoten mot igelkotten är flera. Ett mer storskaligt jordbruk, miljögifter i marken samt ökad trafik på landsvägar ledde till att den fridlystes 1972.

Vad gör Igelkoten för att få barn?

Igelkottarna parar sig på våren när de har lämnat boet efter vintervilan. Parningen kan pågå ända in på försommaren. Igelkottshonan är dräktig i 5-6 veckor innan hon föder sina ungar (ca 5 st). Ungarna stannar i boet i 3 veckor innan de börjar följa med honan ut.

Hur lever igelkottar?

Igelkotten trivs där det är lite stökigt i trädgården. I lövhögar, tjocka gräsruggar under stenar, bland grenar, i vedhögar och i trädgårdsavfall. Om du har buskar med lågt hängande grenar kan den också bo där.

Vad är igelkotten på Gotland?

 • Igelkotten är Gotlands landskapsdjur, även om det på den gotländska flaggan vajar en vädur mot bakgrund i en eller annan färg - röd eller blå, alltid bråkar de två. De kallas pinnsvin på Gotland, fast då med gutnisk uttal: pinnsvein (danskar säger förresten pindsvin ungefär som vi, skåningar som är mer danskar än oss säger pinnaso).

Vad är naturliga fiender till igelkotten?

 • Berguven utgör en naturlig fiende till igelkotten. Även när igelkotten är helt ihoprullad är den inte fullständigt skyddad mot fiender. Till igelkottens naturliga fiender hör rovdjur som mård och räv. Kungsörn och berguv har tillräckligt långa och kraftiga klor för att döda en igelkott när den är helt ihoprullad.

Vilka insekter äter igelkotten?

 • Igelkotten livnär sig huvudsakligen på insekter, däribland jordlöpare och andra skalbaggar, tvestjärtar och fjärilslarver, men även av mångfotingar och daggmaskar. Igelkotten äter nakna snäckor, till exempel sniglar, men dessa utgör bara en till fem procent av igelkottens föda.

När går igelkotten i dvala?

 • Igelkotten gömmer sig i lövhögar och liknande och går i dvala under ungefär oktober-april. Blir betydligt mer passiv än till exempel björnen och grävlingen, som bara sänker kroppstemperaturen ett fåtal grader. Igelkotten går i djup dvala och sänker kroppstemperaturen till under tio grader.