:

Hur får man kobolt till elektronikindustrin?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man kobolt till elektronikindustrin?
  2. Var hittar jag kobolt?
  3. Hur mycket kobolt finns i Sverige?
  4. Vilka metaller används i batterier?
  5. Vad händer med litiumbatterier?
  6. Hur påverkar utvinningen av kobolt miljön?
  7. Hur farligt är kobolt?
  8. Vilken färg har kobolt?
  9. Vart finns kobolt i Sverige?
  10. Var finns litium i Sverige?

Hur får man kobolt till elektronikindustrin?

90 procent av Kinas koboltimport kommer från afrika, nästan uteslutande från Zambia och Kongo-Kinshasa. mer än hälften av den kobolt som Kina använder går till batteriindustrin. Landet har på senare år kommit att bli en av världens främsta producenter av laddningsbara batterier för elektronik.

Var hittar jag kobolt?

I nuläget kommer merparten av världsproduktionen från gruvor i Kongo. Även om utvinningen ofta förkommer i moderna gruvor så finns platser där kobolt bryts under allt annat än säkra och lagliga förhållanden. Där kränkningar av mänskliga rättigheter och barnarbete är vanligt.

Hur mycket kobolt finns i Sverige?

Kobolt finns i berggrunden i många länder, även i Sverige. Trots detta förekommer ingen brytning i Sverige. I stället importeras metallen från Kongo där merparten av världens kobolt utvinns. Enligt SGU finns det kända tillgångar på omkring 19 000 ton i den svenska berggrunden.

Vilka metaller används i batterier?

Kobolt är ofta en huvudkomponent i dagens batterier, främst i den positiva elektroden (katoden). Batterier av nickel-kadmium (Ni-Cd) och nickel-metallhybrid (NiMH) består generellt av mellan en och fem procent kobolt, medan ett litiumjonbatteri kan innehålla upp mot 50 procent kobolt.

Vad händer med litiumbatterier?

Litiumbatterier 90% Resten av batteriet återvinns som energi, eller tas om hand på ett säkert sätt.

Hur påverkar utvinningen av kobolt miljön?

Utvinningen av kobolt och litium är tyvärr förknippad med både miljöförstöring och ibland också direkt anskrämliga arbetsförhållande. I Kongo, som står för 64% av världens koboltproduktion, har det rapporterats om barnarbete och slavhandel. ... Dessutom behövs stora mängder vatten för att man ska kunna bryta litium.

Hur farligt är kobolt?

Att utsättas för kobolt i arbetsmiljön kan leda till hjärt- och kärlsjukdom, cancer, hudeksem samt problem med de övre och nedre luftvägarna. Kobolt kan finnas i luften i hårdmetallindustrin. Metallen finns i batterier som används i datorer, mobiltelefoner och elbilar.

Vilken färg har kobolt?

Kobolt

Nummer 27 Tecken Co Grupp 9 Period 4 Block d
UtseendeHård glänsande grå metall
Fysikaliska egenskaper
Densitet vid r.t.8,90 g/cm3
– flytande, vid smältpunkten8,86 g/cm3

Vart finns kobolt i Sverige?

Foto: Mattias Fackel, SGU. I Sverige bedrivs ingen gruvbrytning för kobolt i dagsläget. Kobolt har däremot hittats på flera platser, bland annat i Kleva gruva, Venafältet (Bergslagen), Kiskamavaara (Kiruna) och kring Lainjaur (Skelleftefältet).

Var finns litium i Sverige?

Litium har brutits i Sverige i omgångar inom Skelleftefältet. Ett antal kända litiummineraliseringar finns också i Norrbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Stockholms län, dessa har dock aldrig varit aktiva gruvor.