:

Var finns silver i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Var finns silver i Sverige?
 2. Vilka metaller utvinns i Sverige?
 3. Vad finns det för mineraler i Sverige?
 4. Var finns det gruvor i Sverige?
 5. Var finns metaller i Sverige?
 6. Var förr i silver?
 7. Vilka metaller utvinns i Kiirunavaara?
 8. Vilka metaller utvinns i Aitik koppargruva?
 9. Vad är mineraler uppbyggda av?
 10. Vilka Malmer är vanliga i Sverige?

Var finns silver i Sverige?

Ädelmetallerna silver och guld finns endast i mycket små halter i jordskorpan, och även i många malmer förekommer de endast i låga halter och utvinns som biprodukter vid brytning. Silver finns ibland i små mängder ihop med blymalm (till exempel i Sala), guld ihop med kopparmalm (till exempel i Falun, Boliden, Aitik).

Vilka metaller utvinns i Sverige?

Det rör sig framför allt om traditionell brytning av järn och basmetaller (främst koppar, zink, nickel och bly), men också om utvinning av ädelmetaller och sällsynta jordartsmetaller. Fler utländska företag än tidigare är numera aktörer på svensk mineralmarknad.

Vad finns det för mineraler i Sverige?

Så här mycket mineral använder du i snitt under ditt liv

 • Koppar: 0,6 ton.
 • Guld: 11 gram.
 • Zink: 0,35 ton.
 • Cement: 33 ton.
 • Järn: 15 ton.
 • Bly: 0,4 ton.
 • Lera: 9,7 ton.
 • Ballast: 775 ton.

Var finns det gruvor i Sverige?

Denna lista innehåller ett urval av olika gruvor i Sverige.

 • Adak koppargruva (stängd)
 • Aitik koppargruva.
 • Alsgruvan (nedlagd 1878, öppnad igen under första världskriget, definitivt nedlagd 1920)
 • Bersbo koppargruvor (stängda)
 • Bielkes gruva (stängd)
 • Bispbergs gruva (nedlagd)
 • Björkdal guldgruva.

Var finns metaller i Sverige?

I Sverige sker majoriteten av produktionen av metall i Norrbottens län, Västerbottens län men även i Örebros län. Det är även runt dessa trakter som de äldsta och bevarade gruvor finns. Uppe i Norrbotten finner man bland annat Kirunavaara i Kiruna där man sedan 1860-talet utvunnit järnmalm.

Var förr i silver?

I Norden kom silvret i bruk under första århundradet e.Kr. Endast en i Sverige funnen svärdsdoppsko är något äldre. Mycket silver kom till de nordiska länderna under 100- och 200-talen e.Kr. i form av romerska mynt, så kallade denarer.

Vilka metaller utvinns i Kiirunavaara?

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) har brutit järnmalm där sedan början av 1900-talet och gruvan är världens största och modernaste underjordsgruva för järnmalm.

Vilka metaller utvinns i Aitik koppargruva?

Aitik, strax söder om Gällivare i Lappland, är Sveriges största koppardagbrott. Här bryts dygnet runt malmfyndigheter av kopparkis innehållandes koppar, guld och silver.

Vad är mineraler uppbyggda av?

Mineral är oftast kemiska föreningar, vilket innebär att de består av flera olika grundämnen som är bundna till varandra. Några exempel på sådana mineral är halit, alltså natriumklorid, det vill säga vanligt bergsalt, vars kemiska formel är NaCl, och kvarts, vars kemiska formel är SiO2.

Vilka Malmer är vanliga i Sverige?

 • Magnetit (järnmalm) Foto: Rob Hellingwerf, 2013.
 • Hematit (järnmalm) Foto: Rob Hellingwerf, 2013.
 • Kopparkis (kopparmalm). Det vanligaste kopparmineralet och en av de viktigaste källorna för koppar. ...
 • Blyglans och zinkblände (blymalm och zinkmalm). ...
 • Fältspat. ...
 • Järn. ...
 • Guld. ...
 • Silver.