:

Finns i glaciärer?

Innehållsförteckning:

  1. Finns i glaciärer?
  2. Vilken del av denna glaciär är närområdet?
  3. Vad är en glaciär?
  4. Vad är glaciärer gjorda av?
  5. Vad är polarisen?
  6. Kan Jöklar?
  7. Vad heter Nordens största glaciär?
  8. Vad heter Norges största glaciär?
  9. Vad är en jökel?
  10. Hur gamla är glaciärer?

Finns i glaciärer?

Omkring tio procent av jordens yta täcks av glaciärer. Närmare 75 procent av världens dricksvattensreserv finns lagrade i form av glaciärer. Det finns glaciärer i alla världsdelar förutom på Australien. 97 procent av all glaciäris finns på Grönland och i Antarktis.

Vilken del av denna glaciär är närområdet?

Flera års snö packas och övergår till glaciäris, som långsamt börjar glida utmed sluttningen. I övre delen (närområdet) växer glaciären till och i nedre delen (tärområdet) smälter den av. När den glider utför sluttningen nöter den på berget och skulpterar ut dalgångar eller glaciärnischer (se erosion).

Vad är en glaciär?

En glaciär (av franskans glacier, till glace, is) eller jökel (av isländskans jökull, som är besläktat med det svenska dialektala ordet ickel, istapp), tidigare även kallat gletscher på svenska, definieras som en årligen ackumulerad och omsatt massa av is och snö som har börjat röra sig, av sin egen tyngd.

Vad är glaciärer gjorda av?

Glaciärer består ju av fruset vatten, och vatten i flytande form har också stor betydelse för hur glaciärerna fungerar. Vatten kommer till glaciärytan på två sätt, dels genom att is och snö smälter, främst under sommaren när lufttemperaturen är hög, dels genom att regn faller på glaciären.

Vad är polarisen?

Polarisen är en webbplats om jordens poler, Arktis och Antarktis. Om människorna som lever och arbetar där, om klimatet, haven, atmosfären och glaciärerna. Möt engagerade forskare som berättar om sitt arbete. Polarisen inkluderar hav och land norr om norra polcirkeln – så nordligaste Sverige ingår också!

Kan Jöklar?

En jökel eller glaciär ( isländska Jökull ) uppstår då tilllförseln av snö och is i ett område överstiger det som smälter bort. Isen som bildas kan av sin egen tyngd komma i rörelse om underlaget sluttar och då kan till exempel dalglaciärer bildas.

Vad heter Nordens största glaciär?

Jostedalsbreen i västra Norge är, med sina 487 kvadratkilometer och upp till 600 meter tjock is, det europeiska fastlandets största glaciär.

Vad heter Norges största glaciär?

Jostedalsbreen är fastlandseuropas största glaciär.

Vad är en jökel?

jökel (nyisl. jökull 'glaciär'), äldre benämning på glaciär.

Hur gamla är glaciärer?

Sjöar av smältvatten från glaciärer får ofta en vackert turkosblå färg av allt stendamm som finns vid vattenytan. Glaciärisen som smälter nu kan vara flera tusen år gammal. Jordens äldsta glaciäris finns på Antarktis och är hela 1.5 miljoner år gammal.