:

Vad är hållbar palmolja?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är hållbar palmolja?
  2. Finns det bra palmolja?
  3. Vad är det för fel på palmolja?
  4. Hur får man fram palmolja?
  5. Är certifierad palmolja bra?
  6. Vad används Palmkärnmjöl till?
  7. Vad är dåligt med palmolja?
  8. Vilka konsekvenser innebär ett användande av palmolja?
  9. Vad kan vi göra för att minska problematiken kring palmolja?
  10. Hur skördar man palmolja?

Vad är hållbar palmolja?

Certifieringen ska innebära garantier för att palmoljan till exempel inte bidrar till att värdefull skog skövlas, att man inte använder eld för att röja skog och för att arbetskraft inte ska exploateras.

Finns det bra palmolja?

Palmolja innehåller inte naturligt transfett, men har mycket goda egenskaper. T ex är palmolja halvfast vid rumstemperatur och stabil mot härskning. Dessa egenskaper bidrar till att bibehålla textur, smak och hållbarhet i produkten den används i.

Vad är det för fel på palmolja?

Palmolja – viktig men problematisk Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur och växtarter trängts undan och fått kraftigt försämrade eller förstörda livsmiljöer.

Hur får man fram palmolja?

Palmolja utvinns ur oljepalmen. Oljepalmen producerar stora klasar av frukt som kan väga över 20 kilo och kan skördas när som helst på året. Två olika sorters olja kan utvinnas: Palmolja som pressas ur oljepalmens fruktkött och palmkärnolja från den innersta delen av fruktkärnorna.

Är certifierad palmolja bra?

Certifierad palmolja odlas på ett sätt som är bättre för natur, människor och djur, med skydd för värdefulla skogar och fokus på minskade sociala konflikter. När konsumenter och företag i Europa efterfrågar certifierad palmolja uppmuntras fler odlare att successivt ställa om till hållbara odlingsmetoder.

Vad används Palmkärnmjöl till?

Palmkärnmjöl till djurfoder Rester från palmoljeproduktionen lik- som palmkärnmjöl eller palmkärnex- peller, används redan till djurfoder. Inom en snar framtid kan den snabbt växande fiskodlingen världen över bli ett nytt användningsområde. Globalt ökar efterfrågan dessutom för bioenergi och drivmedel.

Vad är dåligt med palmolja?

3) Palmolja innehåller mättat fett – som är dåligt för hälsan. Palmolja består till hälften av mättat fett, det vill säga den sortens fett som vi inte ska äta mycket av. ... Men man bör tänka på att inte byta till produkter som istället innehåller animaliskt fett, för det innehåller ännu mer mättat fett.

Vilka konsekvenser innebär ett användande av palmolja?

Palmolja används i allt från livsmedel till kosmetika och biobränslen och är nationalekonomiskt mycket viktig för många producentländer, samtidigt som produktionen medför stora miljömässiga, och även sociala, konsekvenser. Som att jorden blir utarmad på oljeplantagerna.

Vad kan vi göra för att minska problematiken kring palmolja?

Det man kan göra som konsument är att minska sin konsumtion av livsmedel och andra produkter som innehåller palmolja. Fler varor än man tror innehåller oljan, den största enskilda produkt som innehåller palmolja är biodieseln. Nästan hälften av EUs import av palmolja går till utblandning av biodiesel.

Hur skördar man palmolja?

En oljepalm kan bli upp till 30 meter hög och producerar palmfrukt som kan skördas två gånger i månaden – sammanlagt cirka 150 kilo per palm i månaden. En oljepalm producerar olja i 25 år, sedan huggs plantagerna ner och återplanteras.