:

Får man ha kamera i trapphus?

Innehållsförteckning:

  1. Får man ha kamera i trapphus?
  2. Får Brf sätta upp kamera?
  3. Får man sätta upp skylt om kameraövervakning utan kamera?
  4. Får man sätta upp kamera i soprummet?
  5. Får man ha övervakningskamera i lägenhet?
  6. Vilka har tillstånd för kameraövervakning?
  7. Får man sätta upp kameror på arbetsplatsen?
  8. Får man filma hemtjänstpersonal?
  9. Måste man ha skylt om man har kamera?
  10. Får man sätta upp Kameraattrapper?

Får man ha kamera i trapphus?

Angående kameran i trapphuset gäller att kamerabevakning får ske om man har samtycke från alla personer som kan bli kamerabevakade, eller när behovet av kamerabevakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen.

Får Brf sätta upp kamera?

Bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar behöver aldrig ansöka om tillstånd för att bevaka men ansvarar själva för att deras kamerabevakning är laglig.

Får man sätta upp skylt om kameraövervakning utan kamera?

Kameran måste vara riktad på ett sådant sätt att den enbart omfattar din egen privata mark eller bostad. ... bor i ett lägenhetshus får du alltså inte sätta upp kameror som filmar i, eller är riktade mot, trapphuset utan att informera om det genom skyltar, eftersom allmänheten har tillgång till trapphuset.

Får man sätta upp kamera i soprummet?

Det senaste året har SBC märkt av ett ökat intresse gällande frågor kring kameraövervakning av soprummet. Det visar sig dock att vet vad som faktiskt gäller. – Det krävs inget tillstånd för att filma ett utrymme som allmänheten inte har tillträde till.

Får man ha övervakningskamera i lägenhet?

För den som vill ha en kamera inne i den egna lägenheten är det däremot fritt fram. – Inne i din egen lägenhet får du bevaka bäst du vill, dit in når inte lagstiftningen utan det är just allmänna ytor där alla ska kunna vistas, säger Nils Henckel.

Vilka har tillstånd för kameraövervakning?

Ansvaret för att utfärda tillstånd till kamerabevakning och utföra tillsyn över kamerabevakning har flyttats från länsstyrelserna till Datainspektionen. De nya reglerna innebär att färre behöver söka tillstånd för kameraövervakning.

Får man sätta upp kameror på arbetsplatsen?

För kameraövervakning på arbetsplatser dit allmänheten inte har tillträde krävs inget tillstånd. Övervakningen får dock endast ske om någon av följande regler är uppfyllda: Den som ska övervakas har samtyckt till övervakningen (22 §).

Får man filma hemtjänstpersonal?

Det finns inget principiellt förbud mot att som vårdtagare spela in sin hemtjänstpersonal. Om vårdtagaren spelar in en video på hemtjänstpersonalen är det därför normalt lagligt förutsatt att filmningen inte görs på ett kränkande sätt, till exempel på grund av att personalen filmas i en utsatt eller privat situation.

Måste man ha skylt om man har kamera?

Det räcker att det finns en skylt som talar om att ”det finns kameror här”. Du behöver inte tala om hur många kameror som finns, var de finns, ifall de finns inomhus eller utomhus eller när de är aktiverade. Du får dock inte sätta upp en kamera så att det är kränkande, alltså inne på toaletten eller inne i duschen.

Får man sätta upp Kameraattrapper?

Kameraattrapper får användas utan tillstånd.