:

Var finns kalksten i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Var finns kalksten i Sverige?
  2. Är kalksten miljövänligt?
  3. Vad är kalksten gjort av?
  4. Var finns det kalksten?
  5. Var finns kalkbrott i Sverige?
  6. Vad kan man göra med kalksten?
  7. Hur påverkar marmor miljön?
  8. Hur påverkar sten miljön?
  9. Vilka mineraler består kalksten av?
  10. Vad utvinns från kalksten?

Var finns kalksten i Sverige?

Exempel på förekomst av kalksten i berggrunden är i anslutning till Storsjön i Jämtland, Örebro-Kumlaslätten väster om sjön Hjälmaren i Närke, Östgötaslätten mellan Omberg-Motala och sjön Roxen i Östergötland, stora delar av Öland, Gotland, samt sydvästra delen av Skåne.

Är kalksten miljövänligt?

Ur ett globalt perspektiv, är det mycket bättre att metaller och mineraler bryts i vår del av världen, där miljöpåverkan är så kontrollerad och ringa i förhållande till andra delar av världen. Kalksten är dessutom ett mycket rent mineral.

Vad är kalksten gjort av?

KALKSTEN bildas genom avsättning av kalkslam och skal från olika havsdjur, och är därför ofta mycket rik på fossil. Krita är en mycket finkornig kalksten, uppbyggd av mikroskopiska skalrester. Kalkstenar kan även bildas genom kemisk avsättning av kalk runt varma källor på havsbottnen eller på land (travertin).

Var finns det kalksten?

Kalksten och dolomit har använts av människan i 1000-tals år och har i modern tid haft stor betydelse för utvecklingen, inte minst inom industrin. Sverige har gott om kalksten med bra geografisk spridning. I bl a Dalarna, Värmland, Närke, Västergötland och Skåne samt på Gotland och Öland finns det brytvärda lager sten.

Var finns kalkbrott i Sverige?

Produktionsplatser och kalkbrott Kalkstensfyndigheter är i dag koncentrerade till Syd- och Mellansverige: från norra Dalarna ner till Skåne och även på Öland och Gotland. Fyndigheter har tidigare funnits på ett flertal ställen där det finns kalksten.

Vad kan man göra med kalksten?

Användning: Exempel på användningsområden för kalksten är jordbruk, trädgårdskalk, sjö- och våtmarkskalkning, vid tillverkning av bland annat papper, färg, asfalt, tegel, betong och metaller.

Hur påverkar marmor miljön?

Men miljön kan också påverkas då det leder till erosion av sten vilket gör att luft förorenas med partiklar där områden kan bli helt obeboeliga. Den jord, grus och sten som grävs upp för att bilda gruvor dumpas ibland också på olämpliga platser.

Hur påverkar sten miljön?

Sten har en lång livslängd vilket ger en låg miljöpåverkan i ett längre tidsperspektiv. Stenbrytning ger sår i våra landskap. Sten är en ändlig resurs. Stendamm är farligt för våra lungor.

Vilka mineraler består kalksten av?

kalksten, sedimentär karbonatbergart som till minst 50 % består av kalciumkarbonat, huvudsakligen i form av mineralet kalkspat. Andra vanliga beståndsdelar är lermineral, svavelkis, järnspat, kvarts och kalcedon. Kalkstenar bildas antingen direkt genom organiska processer (t.

Vad utvinns från kalksten?

Krossad och mald kalksten (CaCO 3) bränns antingen i en roter- eller schaktugn, där den sönderfaller i kalciumoxid eller bränd kalk (CaO) och koldioxid (CO 2). Den brända kalken krossas. Efter krossning siktas den brända kalken till olika fraktioner. Den brända kalken finmals.