:

Får man grilla på grillplatser?

Innehållsförteckning:

  1. Får man grilla på grillplatser?
  2. Får man grilla på grillplatser vid eldningsförbud?
  3. Får man grilla på berg?
  4. Får man grilla på amundön?
  5. Får man grilla med gasolgrill?
  6. Får man grilla i Uppsala?
  7. Får man grilla i Västmanland?
  8. Får man grilla i Örebro?
  9. Får man grilla på badplats?
  10. Får man grilla i Änggårdsbergen?

Får man grilla på grillplatser?

Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Får man grilla på grillplatser vid eldningsförbud?

Eldningsförbudet innebär förbud mot eldning i skog och mark. Det är förbjudet att: elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark annat än på fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

Får man grilla på berg?

Elda inte heller direkt på, eller alldeles intill, berghällar eller större stenblock. De spricker sönder och får sår som aldrig läker. Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden.

Får man grilla på amundön?

4 Eldning är tillåten om du är försiktig och släcker efter dig. Elda aldrig på klipphällar. Vid torka är det eld- ningsförbud, även på iordningställda eldplatser. 4 Hund får gärna vara med i naturen men ska vara kopplad mellan 1 mars och 20 augusti.

Får man grilla med gasolgrill?

På din tomt får du grilla i kol- eller gasolgrill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken. Till "egen tomt" räknas i sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. ... Om du absolut måste grilla på balkongen bör du använda en elektrisk grill.

Får man grilla i Uppsala?

Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.

Får man grilla i Västmanland?

Vid normalt eldningsförbud är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark. Grillning är endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser och på villatomter samt innergårdar där grillning kan ske utan spridningsrisk. Tänk på att den som gör upp eld alltid är ansvarig för alla konsekvenser.

Får man grilla i Örebro?

Det är inte tillåtet att grilla i en park eller på allmän plats. Eldningsförbudet gäller även på alla grillplatser i skogen och i naturreservaten. Engångsgrillar är helt förbjudet. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Får man grilla på badplats?

Du får använda engångsgrill i både parker och naturområden och på badplatser. Tänk på att inte ställa grillen direkt på gräset då det blir väldigt varmt och gräset lätt tar eld. När du har grillat färdigt måste du vara noga med att släcka elden och vänta 24 timmar innan du kan slänga den i soptunnan.

Får man grilla i Änggårdsbergen?

Västra Göteborg Även populära Änggårdsbergen, intill Botaniska trädgården, bjuder på grillmöjligheter vid Trindemossen.