:

Vad är minimilön i Sverige 2020?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är minimilön i Sverige 2020?
 2. Hur mycket är minimilönen i Sverige?
 3. Vad är lön enligt kollektivavtal?
 4. Vilken är den lagstadgade minimilönen för heltidsarbete i Sverige?
 5. Vad är den minsta timlönen i Sverige?
 6. Vad är minsta lönen man kan få?
 7. Vad är lägsta månadslön år 2022 om du är 21 år?
 8. Hur mycket tjänar en 15 åring på sommarjobb?
 9. Hur räknar man ut timlön från månadslön kommunal?
 10. Hur mycket ska en 16 åring tjäna i timmen?

Vad är minimilön i Sverige 2020?

Minimilönerna justeras vanligen en gång om året. Det sker i samband med att Forena förhandlar om nytt kollektivavtal för branschen. Fyller du 23 år under året ska månadslönen vara minst 21 970 kronor från och med den 1 november 2020 till och 22 497 kronor från och med den .

Hur mycket är minimilönen i Sverige?

Sverige har ingen lagstadgad minimilön. Ingångslönerna bestäms istället i kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsgivarorganisationer och fackförbund. I många kollektivavtal ligger ingångslönen för personer som är 20 år eller äldre på runt 22 000 kronor i månaden år 2019.

Vad är lön enligt kollektivavtal?

Om du som arbetsgivare har tecknat kollektivavtal så betyder det att det finns en minimilön att rätta sig efter. Med andra ord, en lägsta lön som gör det möjligt att leva korrekt. I olika kollektivavtal kan denna lägsta fastställda lön variera men den finns åtminstone alltid där för att ge de anställda trygghet.

Vilken är den lagstadgade minimilönen för heltidsarbete i Sverige?

Sverige har ingen lagstadgad minimilön eftersom ersättningarna bestäms av kollektivavtal som anpassas till varje bransch. Om politiker bestämmer lönerna kan man sänka dem i kristider, är fackets argument mot förslaget.

Vad är den minsta timlönen i Sverige?

Lägsta timlön för arbetstagare som fyllt 17 år: Fr om 2017-09-01: 83,50 kr/tim. Fr om 2018-09-01: 85,50 kr/tim och Fr om 2019-04-01: 87,50 kr/tim. Lägsta timlön för arbetstagare som fyllt 16 år: Fr om 2017-09-01: 74 kr/tim. Fr om 2018-09-01: 75,50 kr/tim och Fr om 2019-04-01: 77 kr/tim.

Vad är minsta lönen man kan få?

I Sverige finns det ingen lagstadgad minimilön utan lägstalönerna varierar mellan olika kollektivavtal. De flesta ligger omkring 20 000 kronor i månaden för personer som är 20 år eller äldre. Många kollektivavtal för akademiker saknar en angiven lägstalön.

Vad är lägsta månadslön år 2022 om du är 21 år?

Betingslönen höjs med 3,41 kronor per betingstimme till 105,03kr. Från den 1 juni 2022 höjs lönerna enligt följande: För anställda fyllda 21 år eller äldre höjs timlönen med 3,73kr per timme till 147,14kr. Betingslönen höjs med 2,73 kronor per betingstimme till 107,73 kr.

Hur mycket tjänar en 15 åring på sommarjobb?

För att få någon riktlinje angående lön så kan 15-åringar just nu tjäna någonstans mellan 50-80 kronor per timme. Har du fått frågan ”Hur mycket vill du ha i lön?” från din arbetsgivare? Föreslå då 80 kronor i timmen, men var beredd på att komma överens om mindre.

Hur räknar man ut timlön från månadslön kommunal?

De vanligaste omräkningarna av månadslön är:

 1. Timlön = månadslönen dividerat med 167.
 2. Dagslön = månadslönen dividerat med 21.
 3. Dagslön per kalenderdag = månadslönen x 12 dividerat med 365.

Hur mycket ska en 16 åring tjäna i timmen?

Här kan du hitta några av alla sommarjobb 2021. Kommunals rekommendationer för löner för kommunalt sommarjobb 2019 var: 16-17 år minst 74 kronor/timme. 18-19 år minst 90 kronor/timme.