:

Hur mycket lån för barnskötare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket lån för barnskötare?
  2. Vad tjänar en barnskötare i Stockholm?
  3. Vad tjänar en barnskötare 2021?
  4. Vad är medellönen för en barnskötare?
  5. Hur mycket tjänar man på ett dagis?
  6. Hur mycket får man som undersköterska efter skatt?
  7. Vad tjänar en barnskötare i Tyresö?
  8. Vad tjänar en barnskötare i Jönköping?
  9. Vad tjänar en förskollärare 2021?
  10. Vad tjänar en undersköterska 2021?

Hur mycket lån för barnskötare?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för barnskötare....Löneskillnader mellan män och kvinnor.

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201723 200 kronor22 100 kronor
201823 700 kronor22 600 kronor
201924 400 kronor24 000 kronor
202024 700 kronor23 900 kronor

Vad tjänar en barnskötare i Stockholm?

För en Barnskötare är den genomsnittliga månadslönen 24 700 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 24 800 kr och inom den privata sektorn 24 400 kr.

Vad tjänar en barnskötare 2021?

Lägsta lön Den lägsta lönen, som barnskötare, ligger på 21 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 21 500 kr.

Vad är medellönen för en barnskötare?

24 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar man på ett dagis?

Med löneökningen på 3 procent förra året ligger nu medellönen för en förskollärare i Sverige på 33 283 kronor/månad. Men lönen varierar stort beroende på var i landet man arbetar. Löneavtal Förskollärarnas löner ökar mer än snittet i landet – men mindre än tidigare år.

Hur mycket får man som undersköterska efter skatt?

Vad en utbildad undersköterska får i lön kan variera. Undersköterskor som jobbar inom kommunerna har en medianlön på 26 500 kronor. Av dessa har de 10% bäst betalda en lön på 29 000 kronor. En undersköterska som jobbar inom regionerna har en snittlön på 26 500 där de bäst betalda har en lön på 29 600 kronor.

Vad tjänar en barnskötare i Tyresö?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorerKommunal sektorPrivat sektor
24 700 kr24 800 kr24 400 kr

Vad tjänar en barnskötare i Jönköping?

Lönestatistik med alla löner per månad för en barnskötare inom socialt arbete i Jönköpings län. Ange din lön som barnskötare....Dela.

LönAndel
18-19.999 kr26,19 %
20-21.999 kr26,19 %
22-23.999 kr16,67 %
24-25.999 kr9,52 %

Vad tjänar en förskollärare 2021?

Statistik från 2021. Medellönen för grundskollärare är 37 764 kronor, gymnasielärare 39 618 kronor, förskollärare 33 283 kr och lärare i fritidshem 33 151 kronor. Siffrorna bygger på den partsgemensamma lönestatistik som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med arbetsgivarsidan, i detta fall den kommunala.

Vad tjänar en undersköterska 2021?

28 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.