:

När får vi 5G i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. När får vi 5G i Sverige?
  2. Vilka har 5G i Sverige?
  3. Var finns 5G Telenor?
  4. Hur långt har 5G kommit i Sverige?
  5. Hur vet man om man har 5G?

När får vi 5G i Sverige?

Troligen kommer en kommersiell utbyggnad av 5G att påbörjas under 2020, men i vilken takt utbyggnaden kommer att ske avgörs av operatörerna och styrs av efterfrågan. Till att börja med kommer 5G sannolikt att användas för att öka kapaciteten i områden där den idag inte riktigt räcker till, t.

Vilka har 5G i Sverige?

Idag finns det fyra operatörer i Sverige som har 5G-stöd: Tre, Tele2, Telenor, Telia. När det gäller 5G-täckning i Sverige så skiljer det sig en hel del operatörerna emellan. I vissa orter hittar du flera operatörer, medan andra bara har en eller ingen.

Var finns 5G Telenor?

De städer och orter som idag omfattas av vårt 5G-nät sträcker sig från Malmö till Luleå, från Storstockholm till Göteborg. Vid slutet av 2023 ska 99,9% Sveriges befolkning ha tillgång till vårt 5G-nät.

Hur långt har 5G kommit i Sverige?

Nu rullar vi ut 5G över hela Sverige Utbyggnaden av Telias 5G-nät har pågått sedan maj 2020, och fortsätter nu över hela landet. I första skedet berör utbyggnaden främst stadskärnorna, där många människor är i rörelse samtidigt, men på sikt kommer vi även att rulla ut 5G utanför städerna.

Hur vet man om man har 5G?

Om du inte ser 5G i statusfältet Säkerställ att du befinner dig i ett område med 5G-täckning. Kontakta din operatör om du är osäker. Gå till Inställningar > Mobilnät > Alternativ för mobildata. Om du ser den här skärmen har din enhet 5G aktiverat.