:

Vad heter den Hajart som finns längs den svenska västkusten?

Innehållsförteckning:

 1. Vad heter den Hajart som finns längs den svenska västkusten?
 2. Vilka hajar finns på västkusten?
 3. Vart lever Brugdhajen?
 4. Finns det Brugdar i Östersjön?
 5. Vilka hajar finns?

Vad heter den Hajart som finns längs den svenska västkusten?

Pigghajen är vår vanligaste hajart. För 20 år sedan fanns den i stora stim längs hela västkusten. Men ett hårt yrkesfiske under sextio- och sjuttiotalen har satt sina spår och beståndet har sjunkit drastiskt. Pigghajen är en liten haj och når sällan över dryga metern.

Vilka hajar finns på västkusten?

Då och då förekommer i Skagerack och Kattegatt följande arter:

 • Blåhaj, Prionace glauca.
 • Blåkäxa, Etmopterus spinax.
 • Brugd, Cetorhinus maximus (hotad art)
 • Gråhaj, Galeorhinus galeus (hotad art)
 • Nordlig hundhaj, Mustelus asterias.
 • Havsängel, Squatina squatina (hotad art)
 • Håbrand, Lamna nasus, även kallad sillhaj (hotad art)

Vart lever Brugdhajen?

Den rör sig nämligen vid havet kring Norge och vid den svenska västkusten, enligt Världsnaturfonden. Brugdhajen kan bli hela 15 meter lång och väger uppemot 4 ton. Arten kännetecknas för sitt enorma gap som den använder för att äta sin föda genom att sila allt som kommer i sin väg.

Finns det Brugdar i Östersjön?

Arten förekommer regelbundet längs norska kusten och i Nordsjön. Brugd från Nordatlanten simmar in i Skagerrak under vintern och kan då även ta sig ned till Hallands och Skånes kuster. En brugd som fångades vid Möja i Stockholms skärgård i januari 1960 är den enda kända individ som simmat långt in i Östersjön.

Vilka hajar finns?

Hajar påträffas sällan i svenska vatten, och i så fall främst i Skagerack och Kattegatt på västkusten. Men det förekommer faktiskt också hajar i Östersjön. Pigghaj är den vanligaste hajen i Sverige....Hajar i Östersjön

 • Sillhaj / Håbrand.
 • Småfläckig rödhaj.
 • Sexbågig kamtandhaj.
 • Gråhaj.
 • Glatthaj.