:

Vilka svampar växer i gräsmattan?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka svampar växer i gräsmattan?
 2. Varför kommer det svampar i gräsmattan?
 3. Vad gör man åt svampar i gräsmattan?
 4. Vilka svampar växer i Häxring?
 5. Vilka svampar bildar häxringar?
 6. Varför får man Häxringar i gräsmattan?
 7. Hur får man bort bläcksvamp i gräsmattan?
 8. Hur får man bort Häxring i gräsmattan?

Vilka svampar växer i gräsmattan?

Det finns ett antal försommarsvampar som växer i våra gräsmattor. Bland de vanligaste är nejlikbrosking (Marasmius oreades). Redan efter de första regnskurarna finns den i villagräsmattor, i parker och på fotbollsplaner. Den växer karakteristiskt i ringar som med tiden växer utåt och ökar i storlek (häxringar).

Varför kommer det svampar i gräsmattan?

Varför får man svamp i gräsmattan? Häxringar är svampar som oftast är ett resultat av dålig näringsbalans i gräsmattan i kombination med perioder av torka. Det finns olika sorters svampringar som mer eller mindre påverkar gräset. De värsta svamparna dödar gräset.

Vad gör man åt svampar i gräsmattan?

Lågt pH-värde, rester av rötter i jorden, låg bakteriehalt, mycket dött organiskt material i ytjorden m.m. En bra början att bekämpa och förebygga svamp är att försöka ändra markkemin genom att gödsla med Algomin Gräsgödsel , Algomin Ekogödsel och Algomin Trädgårdsgödsel regelbundet.

Vilka svampar växer i Häxring?

Nejlikbroskskivling och andra liknande svampar kan växa i ring i gräsmattan. Häxringar eller älvdans är gamla folkliga benämningar på det här fenomenet. De pryder knappast mattan och vill du ha bort dem så är det under sensommaren de ska bekämpas.

Vilka svampar bildar häxringar?

Häxring[redigera | redigera wikitext] Ringformen beror på att mycelet efter att ha etablerats på ny plats växer radiellt utåt. Den allra vanligaste häxringsbildande svampen, som ofta förekommer i gräsmattor, är nejlikbroskskivlingen, men även andra och giftiga svampar kan förekomma i häxringar.

Varför får man Häxringar i gräsmattan?

Häxringar är vanligast i äldre, näringsfattiga gräsmattor. Svampen utgår från en ursprungskoloni. Kolonins underjordiska rottrådar, mycelet, växer sedan utåt i radie och bildar den båglika formationen. Bågen, eller cirkeln, vidgas med ungefär 30 cm/år.

Hur får man bort bläcksvamp i gräsmattan?

Du kan bekämpa Svampar på olika sätt:

 1. vattna inte för att Svamp tycker om fuktigt.
 2. klippa bort trädgrenar för att Svamp tycker om skugga.
 3. blanda 2 msk bikarbonat i 1 liter vatten och spreja dom när du ser Svampen för att svampen tycker om sur jord.
 4. lägga kalk på grund också att svampen tycker sur jord.

Hur får man bort Häxring i gräsmattan?

Innanför cirkeln dör svampen bort. För att bekämpa häxringarna kan du pröva följande: Med en grep gör man tätt med hål i grästorven där svamparna växer och minst 30 cm utanför ringen. Vattna rikligt varje dag under en månads tid för att kväva svampen.